Názov: Avian embryo - alternative animal model : [Vtáčie embryo - alternatívny animálny model]
Zápis: PETROVOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Lenka - DANKO, Ján. Avian embryo - alternative animal model : [Vtáčie embryo - alternatívny animálny model] In: Interdisciplinary Toxicology. Bratislava : Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX, 2019. ISSN 1337-6853, Vol. 12, suppl. 1 (2019), p. 28.
Rok vydania: 2019
Kategória: AFF - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Autori:PETROVOVÁ Eva60 %
LUPTÁKOVÁ Lenka30 %
DANKO Ján10 %
Vydanie: Interdisciplinary Toxicology
Vol. 12, suppl. 1 (2019), p. 28
Vydavateľ: Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1337-6853
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Scientometria: 27 - H-index, 0.337 - SJR, Q3 - SJR Best Q
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0032412-Avian-embryo-alternative-animal-model/
Skip to content