Rok Kategória
Publikácia
2018 AFF KORYTÁR, Ľuboš - CSANK, Tomáš - POŠIVÁKOVÁ, Terézia - PAVUROVÁ, Patrícia. Sérologický monitoring West Nile vírusovej infekcie u spevavcov Drienovskej mokrade : [Serological monitoring of the West Nile vitus infection in passerine birds on Drienovska mokraď wetland] In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018 : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2018. ISBN 978-80-972360-2-1, online, s. [1-1]
2018 AFF POKORÁDI, Jaroslav - POŠIVÁK, Ján - CESNAK, Peter - KRCHNÍKOVÁ, Zuzana - POŠIVÁKOVÁ, Terézia. Biotechnology application - artificial insemination and embryo transfer in controlled breeding of wild animals : [Aplikácia biotechnológií - umelá inseminácia a prenos embryí v kontrolnom chove voľne žijúcich zvierat] In: Slovak Journal of Animal Science. Nitra : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018. ISSN 1337-9984, Vol. 51, č. 4(2018), s. 188.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content