Rok Kategória
Publikácia
2018 AFD HOLODOVÁ, Monika. Vplyv dvoch zdrojov zinku a vlákniny na minerálny a antioxidačný status prasiat. In: Vedecké práce doktorandov 2018, 4. a 5. september 2018, Košice : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu - XIII. ročník. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-972752-3-5, s. 41-43.
2018 AFD MRAVČÁKOVÁ, Dominika - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Vplyv nutraceutík na bachorovú a črevnú fermentáciu, hematologické parametre a parazitologický status jahniat ovplyvnených endoparazitózou. In: Vedecké práce doktorandov 2018, 4. a 5. september 2018, Košice : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu - 8. ročník. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-972752-3-5, s. 59-61.
2018 AFD BINO, Eva. Variabilita produkcie biofilmu u koaguláza-negatívnych stafylokokov z rôznych zvierat. In: Vedecké práce doktorandov 2018, 4. a 5. september 2018, Košice : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu - 8. ročník. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-972752-3-5, s. 14-16.
2018 AFD KOĽVEK, Filip. Zlomeniny karpu. In: Zlomeniny kostí a ruptúry šliach končatín u koní : Zborník referátov z 3. Kongresu veterinárnych asociácií - Farmové zvieratá. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-595-7, s. 52-55.
2018 AFD KOĽVEK, Filip. Zlomeniny žriebät. In: Zlomeniny kostí a ruptúry šliach končatín u koní : Zborník referátov z 3. Kongresu veterinárnych asociácií - Farmové zvieratá. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-595-7, s. 41-46.
2018 AFD KOĽVEK, Filip. Zlomeniny korunkovej kosti. In: Zlomeniny kostí a ruptúry šliach končatín u koní : Zborník referátov z 3. Kongresu veterinárnych asociácií - Farmové zvieratá. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-595-7, s. 31-36.
2018 AFD KOĽVEK, Filip. Je amputácia končatiny reálnou možnosťou záchrany koňá?. In: Zlomeniny kostí a ruptúry šliach končatín u koní : Zborník referátov z 3. Kongresu veterinárnych asociácií - Farmové zvieratá. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-595-7, s. 20-23.
2018 AFD KOĽVEK, Filip. Typy hojenia zlomenín a ich uplatnenia pri riešení zlomenín koní. In: Zlomeniny kostí a ruptúry šliach končatín u koní : Zborník referátov z 3. Kongresu veterinárnych asociácií - Farmové zvieratá. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-595-7, s. 4-9.
2018 AFD TUREK, Peter. Spišské párky – naštrbená tradícia : [Spišské párky (Spiš frankfurters) - disrupted tradition] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. marec 2018, Piešťany. 1. vyd. Nitra : SPU, 2018. ISBN 978-80-552-1813-7, s. 187-191.
2018 AFD MAČANGA, Ján - BARTKOVSKÝ, Martin - JEVINOVÁ, Pavlína - POPELKA, Peter - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv prídavku 10 0.000000ermentovaného krmiva na senzorické parametre svaloviny brojlerových kurčiat : [Effect of addition 10 % of prefermented feed on sensory properties of broiler meat] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. marec 2018, Piešťany. 1. vyd. Nitra : SPU, 2018. ISBN 978-80-552-1813-7, s. 160-163.
Počet záznamov v databáze: 188
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 19
Skip to content