Názov: Je amputácia končatiny reálnou možnosťou záchrany koňá?.
Zápis: KOĽVEK, Filip. Je amputácia končatiny reálnou možnosťou záchrany koňá?. In: Zlomeniny kostí a ruptúry šliach končatín u koní : Zborník referátov z 3. Kongresu veterinárnych asociácií - Farmové zvieratá. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-595-7, s. 20-23.
Rok vydania: 2018
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:KOĽVEK Filip100 %
Autori vydania:ŽERT Zdeněk, KOĽVEK Filip, HORŇÁKOVÁ Petra, BÍLEK Ján, DANKO Ján, MIHÁLY Martin
Vydanie: Zlomeniny kostí a ruptúry šliach končatín u koní
Zborník referátov z 3. Kongresu veterinárnych asociácií - Farmové zvieratá
S. 20-23
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-595-7
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0035189-Je-amputacia-koncatiny-realnou-moznostou-zachrany-kona/
Skip to content