Rok Kategória
Publikácia
2018 AFG KARAFFOVÁ, Viera - REVAJOVÁ, Viera - ŠEFCOVÁ, Miroslava Anna - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Mikuláš. The effect of Lactobacillus fermentum on the activation of chicken TLR4 and defensins after infection by C. coli : [Vplyv Lactobacillus fermentum na aktiváciu kuracieho TLR4 a defenzínov po infekcii C. coli] In: Antimicrobial Agents in Veterinary Medicine. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety. 2018 2018. ISSN 2283-3927, Vol. 5, č. 35(2018), s. 34.
2018 AFG VARGOVÁ, Blažena - KOSTEREC, Michal - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - KURIMSKÝ, Juraj - CIMBALA, Roman - PEŤKO, Branislav. Správanie kliešťov Dermacentor reticulatus pod vplyvom rádio-frekvenčného rozhrania elektromagnetického poľa. In: Konference České a Slovenské etologické společnosti. 45. konference České a Slovenské etologické společnosti, Ostrava, 9.-12.11.2018 : Program a abstrakta. 1. vyd. Ostrava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2018. ISBN 978-80-7403-207-3, s. 92.
2018 AFG GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - HOLODOVÁ, Monika - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effect of zinc supplementation on mineral status of farm animals. In: Animal Physiology. Animal Physiology 2018, 13 - 15 June 2018, Kraków, Poland : book of abstracts14th international scientific conference. 1. vyd. Krakow : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. ISBN 978-83-8084-152-9, online, s. 23.
2018 AFG HOLODOVÁ, Monika - ČOBANOVÁ, Klaudia - BARSZCZ, Marcin - TACIAK, Marcin - TUŚNIO, Anna. Mineral and antioxidant status of piglets fed two zn and fibre sources.. In: Animal Physiology. Animal Physiology 2018, 13 - 15 June 2018, Kraków, Poland : book of abstracts14th international scientific conference. 1. vyd. Krakow : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. ISBN 978-83-8084-152-9, online, s. 21.
2018 AFG BARSZCZ, Marcin - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - TACIAK, Marcin - TUŚNIO, Anna - HOLODOVÁ, Monika - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effect of dietary fibre and zine source on water and electrolyte concentrations in the large intestine of piglets. In: Animal Physiology. Animal Physiology 2018, 13 - 15 June 2018, Kraków, Poland : book of abstracts14th international scientific conference. 1. vyd. Krakow : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. ISBN 978-83-8084-152-9, online, s. 22-23.
2018 AFG MALOVESKÁ, Marcela - ČÍŽKOVÁ, Dáša - MICHALICOVÁ, Alena - KOVÁČ, Andrej - HUMENÍK, Filip. Uptake of Evans blue by lymph as a consequence of blood-brain barrier damage : [Absorpcia Evans blue lymfou ako následok porušenia hemato-encefalickej bariéry] In: Morphology. Morphology 2018 : Programme and Abstracts of the 51th International Congress of the Czech Anatomical Society and 55th Lojda Symposium in Histochemistry, September 6-9, 2018, Jihlava. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISBN 978-80-88064-35-0, online, s.78.
2018 AFG VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - POŠIVÁKOVÁ, Terézia - HROMADA, Rudolf - KOVÁČ, Gabriel. Alterations in selected parameters of hormonal profile in dairy cows during transition period : [Zmeny vo vybraných parametroch hormonálneho profilu u dojníc počas prechodného obdobia] In: Animal Physiology. Animal Physiology 2018, 13 - 15 June 2018, Kraków, Poland : book of abstracts14th international scientific conference. 1. vyd. Krakow : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. ISBN 978-83-8084-152-9, online, s. 62.
2018 AFG VLČKOVÁ, Radoslava - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra. Relase of ovarian hormones and their response to follicle stimulating hormone by the ovaries isolated from mice fed flaxseed : [Výdaj ovariálnych hormónov a ich odozva na folikuly stimulujúci hormón ovariami izolovanými z myší kŕmených ľanovým semenom] In: Animal Physiology. Animal Physiology 2018, 13 - 15 June 2018, Kraków, Poland : book of abstracts14th international scientific conference. 1. vyd. Krakow : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. ISBN 978-83-8084-152-9, online, s. 66.
2018 AFG SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - PETRILLA, Vladimír. Diet supplementation with flaxseed stimulates gut metabolism in mice : [Suplementácia diéty ľanovým semenom stimuluje črevný metabolizmus myší] In: Animal Physiology. Animal Physiology 2018, 13 - 15 June 2018, Kraków, Poland : book of abstracts14th international scientific conference. 1. vyd. Krakow : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. ISBN 978-83-8084-152-9, online, s. 51.
2018 AFG VILHANOVÁ, Zuzana - NOVOTNÝ, František - VALOCKÝ, Igor - KARAMANOVÁ, Michaela - HURA, Vladimír - HORŇÁKOVÁ, Petra - MIHAJLOVIČOVÁ, Xénia. Influence of day length on duration of estrus, size of preovulatory follicle and progesterone levels in mares : [Vplyv dĺžky dňa na trvanie ruje, veľkosť preovulačného folikulu a hladinu preogeterón u kobýl] In: ESDAR. Reproduction in Domestic Animals. 2018. ISSN 0936-6768, Vol. 53, suppl. 2 (2018), p. 206.
Počet záznamov v databáze: 49
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content