Rok Kategória
Publikácia
2021 AFG POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - ŠČERBOVÁ, Jana - FOCKOVÁ, Valentína - PLACHÁ, Iveta - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana. Meticilín-rezistentný kmeň Staphylococcus epidermidis SE P3/Tr2A azdravotný status králikov. In: Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků : Sborník referátů XVI. celostátního semináře s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2021. ISBN 978-80-7403-262-2, s. 45.
2021 AFG POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - ŠČERBOVÁ, Jana - FOCKOVÁ, Valentína - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana. In vivo inhibícia meticilín-rezistentných stafylokokov v chove brojlerových králikov po podávaní Enterocínu A/P. In: Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků : Sborník referátů XVI. celostátního semináře s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2021. ISBN 978-80-7403-262-2, s. 44.
2021 V2 PLACHÁ, Iveta - BAČOVÁ, Kristína - ZITTERL-EGLSEER, Karin - RÄUBER, Gesine Karas - CHRASTINOVÁ, Ľubica. Effect of thymol on lipid oxidation and fatty acid composition of rabbit meat. In: Society for Medicinal Plant and Natural Product Research : International Congress. Planta Medica. 2021. ISSN 0032-0943, Vol. 87, no. 15 (2021), p. 1317.
2021 AFG KOĽVEK, Filip - ŽERT, Zdeněk - MEDVECKÝ, Ľubomír. Pastern joint arthrodesis in a filly with subchondral bone cyst in the proximal phalanx. In: ECVS : Annual Scientific Meeting. Veterinary Surgery. PHILADELPHIA : W.B.Saunders company, 2021. ISSN 0161-3499, DOI : 10.1111/vsu.13672 (2021), p. 27.
2021 AFG KOCÚREKOVÁ, Tímea - KARAHUTOVÁ, Lívia - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava. Iron uptake systems of birds-associated Escherichia coli. In: Animal physiology. Animal physiology 2021 : Book of abstract 16th international scientific conference, September 22th-24th 2021, Češkovice, Czech Republic. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-7509-808-5, s. 24.
2021 AFG SMAHA, Juraj - KUŽMA, Martin - BRÁZDILOVÁ, Kristína - GAŽOVÁ, Andrea - JACKULIAK, Peter - KILLINGER, Zdenko - KOLLER, Tomáš - KYSELOVIČ, Ján - BINKLEY, Neil C. - PAYER, Juraj. Vitamín D a COVID-19 - prediktor mortality alebo zápalový reaktant?. In: Endokrinologické dny. 44. endokrinologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Galén, 2021. ISBN 978-80-7492-570-2, s. 16.
2021 AFG KUŽMOVÁ, Zuzana - KUŽMA, Martin - GAŽOVÁ, Andrea - KOVÁŘOVÁ, Magdaléna - JACKULIAK, Peter - KILLINGER, Zdenko - KYSELOVIČ, Ján - PAYER, Juraj. Fibroblastový rastový faktor 23 je asociovaný s trabekulárnym kostným skóre v skorých štádiách chronického ochorenia obličiek. In: Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů. Clinical Osteology. 2021. ISSN 2571-1326, Vol. 26, no. 3 (2021), p. 174.
2021 AFG SONDOROVÁ, Miriam - MAĎAR, Marián - KAČÍROVÁ, Jana - NAGYOVÁ, Zuzana - KUČERA, Ján. Detekcia Tannerella forsythiavo vzorkách dentálnych biofilmov ľudí a psov pomocou PCR. In: Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 2021. Tomáškovy dny 2021 : 30. konference mladých mikrobiologů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9882-4, online, s. 58.
2021 AFG KAČÍROVÁ, Jana - SONDOROVÁ, Miriam - MAĎARI, Aladár - KOLESÁR FECSKEOVÁ, Lívia - MUJAKIC, Izabela - NEMCOVÁ, Radomíra - MAĎAR, Marián. Analýza bakteriálneho zloženia orálneho mikrobiómu psov s periodontálnym ochorením metódou sekvenovania amplikónov. In: Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 2021. Tomáškovy dny 2021 : 30. konference mladých mikrobiologů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9882-4, online, s. 43.
2021 AFG SONDOROVÁ, Miriam - KAČÍROVÁ, Jana - JOSAIOVÁ, Michaela - MAĎARI, Aladár - MAĎAR, Marián. Molekulárna detekcia periodontopatických baktérií Treponema denticolaa Porphyromonas gulaev dentálnom biofilme psov. In: Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 2021. Tomáškovy dny 2021 : 30. konference mladých mikrobiologů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9882-4, online, s. 57.
Počet záznamov v databáze: 35
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 4
Skip to content