Rok Kategória
Publikácia
2021 O3 KULCSÁR, Margaréta - CHOVANOVÁ, Frederika - PETTENELLO, Martina. Postupy prvej pomoci pri ortopedických poraneniach koní. In: Vetžurnál. 2021. ISSN 0025-858X, Roč. 19, č. 4 (2021), s. 24-25.
2021 O3 ŠTEMPELOVÁ, Lucia - STROMPFOVÁ, Viola - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava. Mikrobiota a hodnota pH kože klinicky zdravých psov : [Microbiota and pH value of healthy canine skin] In: Infovet. 2021. ISSN 1335-1907, Roč. 28, č. 4 (2021), s. 206-209.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content