Rok Kategória
Publikácia
2021 FAI 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. Zost. Katarína Holovská ; rec. Viera Almášiová, Eva Petrovová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, 311 s. [17,40AH]
2021 FAI 25. sympózium z dejín farmácie : Zborník prednášok konaného pri príležitosti 185. výročia narodenia a 125. výročia úmrtia lekárnika Viliama Aurela Scherfela. Ed. Anton Bartunek, Richard R. Senček ; rec. Božena Malovcová, Peter Kovaľ. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-89880-04-1, 173 s.
2021 FAI Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIV. : Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia. Zost. Pavel Naď, Lukáš Bujňák ; rec. Zita Faixová, Pavol Mudroň, Peter Turek. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-711-1, 180 s.
2021 FAI Príroda len ťažko vydáva svoje tajomstvá : Zborník prác z vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc.. Zost. Jana Šimková, Viera Ignáczová ; rec. Mária Milkovičová, Judit Süli. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-724-1, 110 s. [6AH]
2021 FAI NutriNET 2021 : Proceedings of reviewed scientific papers. Ed. Lukáš Bujňák, Pavel Naď ; rec. Iveta Maskaľová, František Zigo, Andrej Marcin, Tomáš Mihok. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-713-5, 157 s.
2021 FAI Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov : Zborník príspevkov prednesených na vedeckom seminári. Zost. Roman Cimbala, Viktória Majláthová, Branislav Peťko ; rec. Terézia Kisková, Iraida Kolcunová. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3818-7, 63 s.
2021 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XLI: Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Boris Semjon, Peter Popelka ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-733-3, USB kľúč, 414 s.
2021 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XLI: Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Boris Semjon, Peter Popelka ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-734-0, 92 s.
Počet záznamov v databáze: 8
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content