Rok Kategória
Publikácia
2021 O2 BLIŠŤAN, Peter - KOVANIČ, Ľudovít - BLIŠŤANOVÁ, Monika - BINDZÁROVÁ-GERGEĽOVÁ, Marcela - PAPAJOVÁ, Ingrid - ŠMIGOVÁ, Júlia - IHNACIK, Lukáš - ŠOLTYS, Jindřich. Metódy lokalizácie výskytu parazitóz pre potreby analýzy ich priestorovej distribúcie v GIS. In: Geodesy, cartography and geoinformatics 2021. Geodesy, cartography and geoinformatics 2021 : Abstracts from XII. international scientific conference. Štrba – Štrbské pleso, SR, September 22 – 24, 2021. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-4020-3, s. 18.
2021 O2 PAPAJOVÁ, Ingrid - ŠMIGOVÁ, Júlia - IHNACIK, Lukáš - ŠOLTYS, Jindřich - KOVANIČ, Ľudovít - BLIŠŤANOVÁ, Monika - BINDZÁROVÁ-GERGEĽOVÁ, Marcela - BLIŠŤAN, Peter. Hodnotenie rizika výskytu parazitóz u ľudí pomocou multikriteriálnych analytických prístupov. In: Geodesy, cartography and geoinformatics 2021. Geodesy, cartography and geoinformatics 2021 : Abstracts from XII. international scientific conference. Štrba – Štrbské pleso, SR, September 22 – 24, 2021. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-4020-3, s. 19.
2021 O2 BLIŠŤAN, Peter - PAPAJOVÁ, Ingrid - KOVANIČ, Ľudovít - BLIŠŤANOVÁ, Monika - BINDZÁROVÁ-GERGEĽOVÁ, Marcela - ŠMIGOVÁ, Júlia - IHNACIK, Lukáš - ŠOLTYS, Jindřich. Metódy modelovania priestorových distribúcií parazitóz v prostredí GIS. In: Geodesy, cartography and geoinformatics 2021. Geodesy, cartography and geoinformatics 2021 : Abstracts from XII. international scientific conference. Štrba – Štrbské pleso, SR, September 22 – 24, 2021. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-4020-3, s. 20.
2021 O2 ŠMIGOVÁ, Júlia - IHNACIK, Lukáš - ŠOLTYS, Jindřich - KOVANIČ, Ľudovít - BLIŠŤANOVÁ, Monika - BINDZÁROVÁ-GERGEĽOVÁ, Marcela - BLIŠŤAN, Peter - PAPAJOVÁ, Ingrid. Priestorová distribúcia výskytu parazitóz u psov. In: Geodesy, cartography and geoinformatics 2021. Geodesy, cartography and geoinformatics 2021 : Abstracts from XII. international scientific conference. Štrba – Štrbské pleso, SR, September 22 – 24, 2021. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-4020-3, s. 21.
2021 O2 MRAVČÁKOVÁ, Dominika - PETRIČ, Daniel - BABJÁK, Michal - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Effect of medicinal plant mixture and organic selenium on immune responses of lambs infected with Haemonchus contortus. In: WAAVP 2021: 28th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology : 1. vyd. Sun City : WAAVP, 2021. s. 450.
Počet záznamov v databáze: 5
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content