Rok Kategória
Publikácia
2021 GII DRÁŽOVSKÁ, Monika. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ. In: . 0000. 2021. ISBN 978-80-8077-703-6, .
2021 GII STANIČOVÁ, Jana - VEREBOVÁ, Valéria - STREJČKOVÁ, Alena. Demonštračné EKG pre študentov medicíny. In: National Science on Stage Festival. 1. vyd. Bratislava : Veda na scéne Slovensko, 2021. online, s. 1-6, 20 min.
2021 GII BARTUNEK, Anton. Životný príbeh farmaceuta a mikrobiológa Doc. RNDr. PhMr. Juraja Keletiho, CSc.. In: 25. sympózium z dejín farmácie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-89880-04-1, s. 72-81.
2021 GII KOSTECKÁ, Zuzana - HEINOVÁ, Dagmar - STREJČKOVÁ, Alena. História Katedry chémie, biochémie a biofyziky UVLF v Košiciach. In: Príroda len ťažko vydáva svoje tajomstvá. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-724-1, s. 1.
2021 GII PAYER, Juraj - KYSELOVIČ, Ján. Preface. In: Physiological Research. 2021. ISSN 0862-8408, Vol. 70, suppl. 1 (2021), p. s1.
2021 I3 ROVŇANOVÁ, Natália - ŽERT, Zdeněk. Acepromazin (Sedan, Bioveta) patří do spektra anestetik pro koně. In: Bioveta News. 2021. Vol. 2021, no. 3 (2021) , p. 14-15.
2021 GII ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - BUJOK, Jolanta - PECKA-KIEŁB, Ewa. The mammary gland health and prevention of mastitis in dairy cows. In: . 0000. 2021. ISBN 978-93-5547-279-3, .
2021 GII HALUŠKOVÁ, Jana - HOLEČKOVÁ, Beáta - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - GALDÍKOVÁ, Martina - KOLENIČOVÁ, Simona. Could methylation changes in the bovine GSTP1 gene be caused by certain pesticides?. In: International Conference on Animal Health. 1. vyd. Windsor : Pulsus Group, 2021. s. 1.
2021 GII KASIČOVÁ, Zuzana - KOMOROVÁ, Petronela - SCHREIBEROVÁ, Andrea - KIMÁKOVÁ, Andrea - PASTOREK, Patrik - FRIEDMAN, Miroslava - KOČIŠOVÁ, Alica. Sledovanie fauny pakomárikov Culicoides v Zoo Košice. In: Zprávy ČSEtS. 2021. No. 34 (2021), p. 13-14.
2021 GII LEVKUT, Martin. Patológia malých zvierat. In: Infovet. 2021. ISSN 1335-1907, Roč. 28, č. 5 (2021), s. 217.
Počet záznamov v databáze: 13
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content