Rok Kategória
Publikácia
2021 AFH SASÁKOVÁ, Naďa - HRUŠKOVÁ, Tatiana - TAKÁČOVÁ, Daniela - KACHNIČ, Ján - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - HROMADA, Rudolf. Hygienická bezpečnosť pitnej vody na farme dobytka : [Hygienic safety of drinking water on the farm of cattle] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLI. HYGIENA ALIMENTORUM XLI: Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-734-0, s. 69.
2021 AFH TAKÁČOVÁ, Daniela - SASÁKOVÁ, Naďa - NAGYOVÁ, Alena. Konské mäso v potravinovom reťazci : [Horse meat in the food chain] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLI. HYGIENA ALIMENTORUM XLI: Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-734-0, s. 72.
2021 AFH TKÁČOVÁ, Zuzana - BHIDE, Katarína - MOCHNÁČOVÁ, Evelína - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HRUŠKOVICOVÁ, Jana - KULKARNI, Amod - BHIDE, Mangesh Ramesh. Analysis of gene expression involved in metabolism of the brain microvascular endothelial in response to Borrelia bavariensis using RNA-Seq. In: Young Neuroscientists and Cutting-Edge Research. Young Neuroscientists and Cutting-Edge Research : 2021 Virtual Conference of Young Neurobiologists and PhD Students. 1. vyd. Bratislava : Slovak Society for Neuroscience, 2021. ISBN 978-80-8077-737-1, s. 24.
2021 AFH BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - KARAHUTOVÁ, Lívia - KOCÚREKOVÁ, Tímea. Pigeons as potential source of neonatal meningitis-causing Escherichia coli. In: Young Neuroscientists and Cutting-Edge Research. Young Neuroscientists and Cutting-Edge Research : 2021 Virtual Conference of Young Neurobiologists and PhD Students. 1. vyd. Bratislava : Slovak Society for Neuroscience, 2021. ISBN 978-80-8077-737-1, s. 38.
2021 AFH DOMANIŽA, Michal - TRBOLOVÁ, Alexandra - HLUCHÝ, Marián - HUMENÍK, Filip - HUDÁKOVÁ, Nikola - MALOVESKÁ, Marcela - SLOVINSKÁ, Lucia - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Study of mesenchymal stem cells based therapy on selected bone and joint disease. In: Young Neuroscientists and Cutting-Edge Research. Young Neuroscientists and Cutting-Edge Research : 2021 Virtual Conference of Young Neurobiologists and PhD Students. 1. vyd. Bratislava : Slovak Society for Neuroscience, 2021. ISBN 978-80-8077-737-1, s. 39.
2021 AFH GALAJDA, Richard. Freshwater shrimp Neocaridina davidi – perspective model. In: Science Cannot Wait: New Horizons : konferencia. 1st International Conference Science Cannot Wait: New Horizons in Water, Raw Materials, Geology, Ecology, Energy and Environmental and Veterinary Sciences : Book of Abstracts. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-4006-7, online, s. 9.
2021 AFH VARGOVÁ, Mária - SASÁKOVÁ, Naďa - HROMADA, Rudolf - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - KACHNIČ, Ján. Evaluation of the microbial load of the bakery environment. In: Science Cannot Wait: New Horizons : konferencia. 1st International Conference Science Cannot Wait: New Horizons in Water, Raw Materials, Geology, Ecology, Energy and Environmental and Veterinary Sciences : Book of Abstracts. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-4006-7, online, s. 11.
2021 AFH FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Ultrasonographic study: measurement of kidneys size in dogs. In: Science Cannot Wait: New Horizons : konferencia. 1st International Conference Science Cannot Wait: New Horizons in Water, Raw Materials, Geology, Ecology, Energy and Environmental and Veterinary Sciences : Book of Abstracts. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-4006-7, online, s. 37.
2021 AFH TAKÁČOVÁ, Daniela - SASÁKOVÁ, Naďa. Impact of carcass disposal on water supplies. In: Science Cannot Wait: New Horizons : konferencia. 1st International Conference Science Cannot Wait: New Horizons in Water, Raw Materials, Geology, Ecology, Energy and Environmental and Veterinary Sciences : Book of Abstracts. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-4006-7, online, s. 42.
2021 AFH STEFANIZZI, Enrico - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Semen collection and cryopreservation in dogs. In: Science Cannot Wait: New Horizons : konferencia. 1st International Conference Science Cannot Wait: New Horizons in Water, Raw Materials, Geology, Ecology, Energy and Environmental and Veterinary Sciences : Book of Abstracts. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-4006-7, online, s. 42.
Počet záznamov v databáze: 91
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 10
Skip to content