Rok Kategória
Publikácia
2021 I3 ROVŇANOVÁ, Natália - ŽERT, Zdeněk. Acepromazin (Sedan, Bioveta) patří do spektra anestetik pro koně. In: Bioveta News. 2021. Vol. 2021, no. 3 (2021) , p. 14-15.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content