Rok Kategória
Publikácia
2021 AED REGECOVÁ, Ivana - VÝROSTKOVÁ, Jana - ZIGO, František - PIPOVÁ, Monika - JEVINOVÁ, Pavlína - DEMJANOVÁ, Soňa. Antimicrobiálna rezistencia baktérií Staphylococcus chromogenes izolovaných zo syrov : [Antimicrobial resistance of bacteria Staphylococcus chromogenes isolated from sheep and goat cheeses] In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 123-127.
2021 AED VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - ZIGO, František - DUDRIKOVÁ, Eva - MAĽOVÁ, Jana - SEMJON, Boris. Detekcia druhov rodu Enterococcus, v syroch a ich antimikrobiálna rezistencia : [Detection of Enterococcus spp. and their antimicrobial resistance in cheeses] In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 158-162.
2021 AED TÓTH, Štefan - DANKOVÁ, Marianna - HOLODOVÁ, Monika - MECHÍROVÁ, Eva - MARETTA, Milan - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Imunohistochemická analýza enterických nervových plexov gnotobiotických prasiat : [Immunohistochemical analysis of the enteric nervous system of germ-free piglets] In: A stále žijeme v čase Covidu.... 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. ISBN 978-80-223-5302-1, s. 44-48.
2021 AED LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana. Účinok podávania xantohumolu v krmive na rast, jatočnú výťažnosť, oxidačnú stabilitu a biochémiu krvi u japonských prepelíc : [The effect of administration of xanthohumol in diet on the growth performance, carcass composition, oxidation stability of meat and blood biochemistry in Japanese quails] In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 86-91.
2021 AED LAUKOVÁ, Andrea - MICENKOVÁ, Lenka - FOCKOVÁ, Valentína - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav. Mikrobiálne fylá zastúpené v ovčom hrudkovom syre : [Microbial phyla detected in ewes` milk cheese] In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 92-95.
2021 AED ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - VARGOVÁ, Mária - SASÁKOVÁ, Naďa. Occurrence of some pathogenity factors in Staphylococci isolated from mastitic dairy cows. In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 190-196.
2021 AED SASÁKOVÁ, Naďa - HRUŠKOVÁ, Tatiana - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - KACHNIČ, Ján - ZIGO, František. The importance of monitoring the quality of drinking water to farms for primary milk production. In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 128-133.
2021 AED VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - SASÁKOVÁ, Naďa - ZIGO, František. Determination of hygienic level of slaughterhouse by atp method and by microbiological control of effectiveness of disinfection. In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 139-144.
Počet záznamov v databáze: 8
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content