Rok Kategória
Publikácia
2021 BCI HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera. Practical Manual of Veterinary Histology and Embryology. Rec. Eva Petrovová, Štefan Tóth. 3. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-716-6, 151 s. [4,6AH]
2021 BCI LUPTÁKOVÁ, Lenka. Návody na praktické cvičenia z biológie. Rec. Katarína Holovská, Martina Galdíková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-721-0, 92 s. [5,2AH]
2021 BCI ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Atlas of Selected Histological Slides for joint degree: Bachelor in Animal Science. Rec. Iveta Domoráková, Róbert Herich. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-717-3, CD-ROM, 40 s. [9,4AH] [9,44 AH]
2021 BCI ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra. Atlas histologických preparátov pre ŠP Kynológia. Rec. Eva Petrovová, Štefan Tóth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-718-0, CD-ROM, 52 s. [10,5AH]
2021 BCI ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - HERICH, Róbert - LEVKUT, Martin - KARAFFOVÁ, Viera - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Veterinárna histopatológia : Praktické cvičenia. Rec. Viera Cigánková, Drahomíra Sopková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-730-2, 165 s. [5,78AH]
2021 BCI MAĽOVÁ, Jana - SEMJON, Boris. Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov : Technologické postupy výroby. Rec. Slavomír Marcinčák, Alena Saláková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-735-7, 122 s. [6,26AH]
2021 BCI TOROPILA, Michal - TOMKO, Martin. Biológia : Súbor otázok na prijímacie skúšky pre študijný program Veterinárna sestra. Rec. Lenka Luptáková, Helena Mičková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-738-8, 86 s. [3AH]
2021 BCI KORIMOVÁ, Jana. Základy ekonomiky : [Basics of Economics] Rec. Peter Popelka, Karolína Červená. 2. prepr. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-745-6, 119 s. [5,79AH]
2021 BCI KORIMOVÁ, Jana - KORIM, Peter. Ekonomika zdravia zvierat : [Animal Health Economics] Rec. Ladislav Stodola, Oskar Nagy. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-744-9, 80 s. [4,84AH]
2021 BCI KORIM, Peter - MESARČOVÁ, Lýdia. Základy práva pre animoterapiu : [Basics of Law for Animotherapy] Rec. Jana Kottferová, Lukáš Michaľov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-743-2, 79 s. [5,27AH]
Počet záznamov v databáze: 13
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content