Rok Kategória
Publikácia
2017 AED FIGUROVÁ, Mária - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - KOŽÁR, Martin. Osteoartrotické zmeny u mačiek : [Osteoarthrotic changes of cats] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - 2017 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-559-9, CD-ROM, s. 112-115.
2017 AED SABO, Rastislav - STAROŇ, Martin - SABOVÁ, Lucia - LEGÁTH, Jaroslav - SOBEKOVÁ, Anna - JAVORSKÝ, Peter. „Limits“ of OECD 237 (2013) protocol : [„Limity“ protokolu OECD (2013)] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív - 2017 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-559-9, CD-ROM, s. 116-120.
2017 AED BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia. Bioinformatická analýza sekvencií. In: In silico veritas II : Bioinformatika v molekulárnej biológii: metódy a protokoly. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-558-2, s. 47-71.
2017 AED ČOMOR, Ľuboš. Bioinformatika navrhovania primerov a sond pre rozličné PCR. In: In silico veritas II : Bioinformatika v molekulárnej biológii: metódy a protokoly. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-558-2, s. 7-45.
2017 AED BENCÚROVÁ, Elena. Homológne modelovanie preteínov. In: In silico veritas II : Bioinformatika v molekulárnej biológii: metódy a protokoly. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-558-2, s. 227-259.
2017 AED POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - ČOMOR, Ľuboš. In silico analýzy predpokladania posttranslačných modifikácií preoteínov. In: In silico veritas II : Bioinformatika v molekulárnej biológii: metódy a protokoly. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-558-2, s. 196-226.
2017 AED POTOČŇÁKOVÁ, Lenka. In silico predikcia epitopov. In: In silico veritas II : Bioinformatika v molekulárnej biológii: metódy a protokoly. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-558-2, s. 145-193.
2017 AED TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Klonovanie génov. In: In silico veritas II : Bioinformatika v molekulárnej biológii: metódy a protokoly. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-558-2, s. 73-107.
2017 AED BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia. Molekulárne klonovanie a dizajnovanie plazmidov na expresiu proteínov v rôznych expresných systémoch. In: In silico veritas II : Bioinformatika v molekulárnej biológii: metódy a protokoly. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-558-2, s. 109-143.
2017 AED FLACHBARTOVÁ, Zuzana. Predikcia ligand-receptorových a proteínových interakcií. In: In silico veritas II : Bioinformatika v molekulárnej biológii: metódy a protokoly. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-558-2, s. 261-294.
Počet záznamov v databáze: 50
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content