Rok Kategória
Publikácia
2017 GII TUREK, Peter. Tatársky biftek - slovenská dilema. In: Jazdecký kuriér. 2017. Roč. 6, č.(2017), s. 27-28.
2017 GII TAKÁČOVÁ, Daniela - KORIM, Peter. Prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, CSc. professor emeritus – 75-ročný. In: Slovenský veterinársky časopis. 2017. ISSN 1335-0099, Roč. 42, č. 1 (2017), s. 100.
2017 GII LEDECKÝ, Valent. Životné jubileum Prof. MVDr. Gabriela Kováča, DrSc., Dip. ECBHM. In: Infovet. 2017. ISSN 1335-1907, Roč. 24, č. 6 (2017), s. 267-269.
2017 GII BARTUNEK, Anton. Biografia Václava Ruseka, zakladateľa českého farmaceutického múzea, alebo náš učiteľ Václav Rusek. In: Česká a slovenská farmacie. 2017. ISSN 1210-7816, Roč. 66, č. 1(2017), s. 47.
2017 GII BOCKOVÁ, Eva - IGLÓDYOVÁ, Adriana. Sezónne ochorenia psov - vektormi prenášané patogény. In: Pharmacopola "Akcie a novinky". 2017. Roč., apríl-máj(2017), s. 1-3.
2017 GII SASÁKOVÁ, Naďa. RAMIRAN 2017. In: Slovenský veterinársky časopis. 2017. ISSN 1335-0099, Roč. 42, č. 2-3 (2017), s. 163-164.
2017 GII BÍREŠ, Jozef. František Požgay sedemdesiatročný. In: Slovenský veterinársky časopis. 2017. ISSN 1335-0099, Roč. 42, č. 2-3 (2017), s. 205.
2017 GII CIBEREJ, Juraj. Disciplinovaný prístup k selektívno-regulačnému lovu srnčej a udržiava zdravú zver a prináša kapitálne trofeje. In: Spravodajca ŠRR SPZ v Prešove. 2017. Roč. 27, č. 4(2017), s. 1-8.
2017 GII TOPORČÁK, Juraj. Hodnotenie rizika hniloby včelieho plodu v Slovenskej republike. In: . 0000. 2017. .
Počet záznamov v databáze: 9
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content