Rok Kategória
Publikácia
2017 ADC SCHRÉTEROVÁ, Eva - BHIDE, Mangesh Ramesh - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia. Design, construction and evaluation of multiepitope antigens for diagnosis of Lyme disease : [Návrh, konštrukcia a vyhodnotenie multiepitopových antigénov pre diagnostiku lymskej boreliózy] In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2017. ISSN 1232-1966, Vol. 24, č. 4(2017), s. 696-701.
(2017: 1.116 - IF, 51 - H-index, 1.323 - IF 5y, 0.462 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2017 ADC BLANÁROVÁ, Lucia - POGREBNYAK, Svyatoslav - AKIMOV, I.A. - PEŤKO, Branislav - VÍCHOVÁ, Bronislava. Emergence of tick-borne pathogens (Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Ricketsia raoultii and Babesia microti) in the Kyiv urban parks, Ukraine. In: Ticks and Tick-Borne Diseases. 2017. ISSN 1877-959X, Vol 8, no. 2 (2017), p. 219-225.
(2017: 2.612 - IF, 39 - H-index, 2.949 - IF 5y, 1.421 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2017 ADC SOPKOVÁ, Drahomíra - HERTELYOVÁ, Zdenka - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - VLČKOVÁ, Radoslava - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PETRILLA, Vladimír - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - KREŠÁKOVÁ, Lenka. The application of probiotics and flaxseed promotes metabolism of n-3 polyunsaturated fatty acids in pigs. In: Journal of Applied Animal Research. 2017. ISSN 0971-2119, Vol. 45, č. 1(2017), s. 93–98.
(2017: 0.826 - IF, 22 - H-index, 0.616 - IF 5y, 0.308 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2017 ADC MALOVESKÁ, Marcela - KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, Katarína - PETROVOVÁ, Eva - ELIAS, Mario Zefanias Joao - PANAGIOTIS, Artemiou - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SUPUKA, Peter - PURZYC, Halina - MIHOK, Viktória. Orbital venous pattern in relation to extraorbital venous drainage and superficial lymphatic vessels in rats. In: Anatomical Science International. 2017. ISSN 1447-6959, Vol. 92, č. 1(2017), s. 118-129.
(2017: 1.330 - IF, 33 - H-index, 1.106 - IF 5y, 0.367 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2017 ADC MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Arrangement of renal arteries in guinea pig : [Usporiadanie obličkových tepien u morčaťa] In: Anatomical Record. 2017. ISSN 1932-8486, Vol. 300, č. 3(2017), s. 556-559.
(2017: 1.373 - IF, 56 - H-index, 1.818 - IF 5y, 0.766 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2017 ADC NAGYOVÁ, Veronika - TÓTHOVÁ, Csilla - NAGY, Oskar. The impact of colostrum intake on the serum protein electrophoretic pattern in newborn ruminants : [Vplyv príjmu kolostra na elektroforetický obraz bielkovín krvného séra u novorodených prežúvavcov] In: Journal of Applied Animal Research. 2017. ISSN 0971-2119, Vol. 45, č. 1(2017), s. 498-504.
(2017: 0.826 - IF, 22 - H-index, 0.616 - IF 5y, 0.308 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2017 ADC BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia - NAVRÁTILOVÁ, Ludmila - ČOMOR, Ľuboš. Alterations in Outer Membrane Permeability Favor Drug-Resistant Phenotype of Klebsiella pneumoniae : [Alterácie v permeabilite vonkajšej membrány napomáha vzniku rezistentného fenotypu u Klebsiella pneumoniae] In: Microbial Drug Resistance. 2017. ISSN 1076-6294, Vol. 23, č. 4(2017), s. 413-420.
(2017: 2.344 - IF, 65 - H-index, 2.442 - IF 5y, 0.957 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2017 ADC KEŠA, Peter - BHIDE, Mangesh Ramesh - LYSAKOVÁ, Veronika - MUSATOV, Andrej. Subunit analysis of mitochondrial cytochrome c oxidase and cytochrome bc(1) by reversed-phase high-performance liquid chromatography : [Analýza podjednotky mitochondriálnej cytochrómu c oxidázy a cytochrómu bc1 vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou s reverznou fázou] In: Analytical Biochemistry. 2017. ISSN 0003-2697, Vol. 516, č. 1(2017), s. 6-8.
(2017: 2.275 - IF, 184 - H-index, 2.160 - IF 5y, 0.633 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2017 ADC SOLÁR, Peter - SAČKOVÁ, Veronika - HRČKOVÁ, Gabriela - DEMEČKOVÁ, Vlasta - KASSAYOVÁ, Monika - BOJKOVÁ, Bianka - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - FEDOROČKO, Peter. Antitumor effect of the combination of manumycin A and Immodin is associated with antiplatelet activity and increased granulocyte tumor infiltration in a 4T1 breast tumor model. In: Oncology Reports. 2017. ISSN 1021-335X, Vol. 37, č. 1(2017), s. 368-378.
(2017: 2.976 - IF, 91 - H-index, 2.804 - IF 5y, 1.011 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2017 ADC SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - WNUK, Maciej - LEWINSKA, Anna - POTOCKI, Leszek - ZEBROWSKI, Jacek - KOZIOROWSKI, Marek - HOLEČKOVÁ, Beáta - ŠIVIKOVÁ, Katarína - DIANOVSKÝ, Ján. Evaluation of cytotoxic and genotoxic activity of fungicide formulation Tango® Super in bovine lymphocytes : [Hodnotenie cytotoxickej a genetoxickej aktivity fungicídneho prípravku Tango® Super v bovinných lymfocytoch] In: Environmental Pollution. 2017. ISSN 0269-7491, Vol. 220, Part A(2017), s. 255–263.
(2017: 4.358 - IF, 211 - H-index, 5.291 - IF 5y, 1.615 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 82
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 9
Skip to content