Rok Kategória
Publikácia
2017 EAI POSPIECH, Matej - KOVÁCS, Agnes - BARTA, Tibor - WALCZYCKA, Maria - MAČANGA, Ján - SEMJON, Boris. Quality of Traditional Specialities Guaranteed in Visegrad Group : [Kvalita zaručených tradičných špecialít vo Vyšehradskej skupine] Rec. 1. vyd. Brno : VFU, 2017. ISBN 978-80-7305-787-9, 85 s.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content