Rok Kategória
Publikácia
2019 EAI PROKOVÁ, Helena - WIMMER, Wolfgang - FIĽO, Pavel - SLAVÍK, Roman - CHLEBO, Róbert - TOPORČÁK, Juraj. Blesabee: Ako správne viesť a udržiavať zdravé včely. Rec. 1. vyd. Banská Bystrica : Stredná odborná škola, 2019. ISBN 978-80-570-1305-1, 78 s.
2019 EAI PROKOVÁ, Helena - WIMMER, Wolfgang - FIĽO, Pavel - SLAVÍK, Roman - CHLEBO, Róbert - TOPORČÁK, Juraj. Blesabee:Von gesunden Bienen zu gesunden Menschen. Rec. 1. vyd. Banská Bystrica : Stredná odborná škola, 2019. ISBN 978-80-570-1382-2, 78 s.
2019 EAI PROKOVÁ, Helena - WIMMER, Wolfgang - FIĽO, Pavel - SLAVÍK, Roman - CHLEBO, Róbert - TOPORČÁK, Juraj. Blesabee: From Healthy Bees to Healthy Human. Rec. 1. vyd. Banská Bystrica : Stredná odborná škola, 2019. ISBN 978-80-570-1306-8, 78 s.
Počet záznamov v databáze: 3
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content