Rok Kategória
Publikácia
2019 AFH LELLÁKOVÁ, Monika - KACHNIČ, Ján. Sledovanie hladín kortizolu u športových koní : [Monitoring of cortisol levels in sports horses] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach, 24. apríl 2019, Košice : zborník abstraktov 62. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-618-3, s. 18.
2019 AFH NIČOVÁ, Kristína - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera. Hodnotenie potenciálneho klastogénneho účinku insekticídu po expozícii na humánne lymfocyty periférnej krvi : [Evaluation of potential clastogenic effects of insecticid after exposure to human lymphocytes of peripheral blood] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach, 24. apríl 2019, Košice : zborník abstraktov 62. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-618-3, s. 19.
2019 AFH ONGRADYOVÁ, Barbora - KORYTÁR, Ľuboš. Voľne žijúca avifauna areálu Zoologickej záhrady Košice : [Wild avifauna of the Zoological garden Košice] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach, 24. apríl 2019, Košice : zborník abstraktov 62. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-618-3, s. 20.
2019 AFH PYSKATÝ, Ondřej - ZIGO, František. Porovnání exteriérových změn u vybraných velkých a středných plemen králíků : [Comparison of exterior changes in selected large and medium sized breeds of rabbits] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach, 24. apríl 2019, Košice : zborník abstraktov 62. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-618-3, s. 20-21.
2019 AFH RÓZSOVÁ, Ester - DRÁŽOVSKÁ, Monika. Monitoring výskytu anaplazmózy v chove koní : [Monitoring of the occurence of anaplasmosis in horses] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach, 24. apríl 2019, Košice : zborník abstraktov 62. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-618-3, s. 22.
2019 AFH SAMKOVÁ, Gabriela - GALDÍKOVÁ, Martina. Detekcia chromozómových zlomov indukovaných tiaklopridom v humánnych lymfocytoch : [Detection of thiacloprid-induced chromosome breaks in human lymphocytes] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach, 24. apríl 2019, Košice : zborník abstraktov 62. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-618-3, s. 23.
2019 AFH STUPÁKOVÁ, Kristína - GALDÍKOVÁ, Martina. Analýza chromozómových poškodení indukovaných pesticídom : [Analysis of chromosomal damage induced by pesticide] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach, 24. apríl 2019, Košice : zborník abstraktov 62. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-618-3, s. 23-24.
2019 AFH KASIČOVÁ, Zuzana - KOMOROVÁ, Petronela - DRÁŽOVSKÁ, Monika - KOLENIČOVÁ, Simona - KOČIŠOVÁ, Alica. How to choose correctly methods of identification of parasite pathogens in Culicoides? : [Ako správne vybrať metódu identifikácie parazitárnych patogénov v pakomárikoch?] In: Central European Dipterological Conference. The 10th Central European dipterological conference : Conference Abstracts. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2019. ISBN 978-80-557-1600-8, s. 51-54.
2019 AFH TARČÁKOVÁ, Anna - ZIGO, František. Vývoj bakteriálnej mikroflóry a zmena zdravotného stavu u mladých poštových holubov počas pretekovej sezóny : [The development of bacterial microflora and changes in the health status of young carrier pigeons during race season] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach, 24. apríl 2019, Košice : zborník abstraktov 62. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-618-3, s. 24-25.
2019 AFH SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - WNUK, Maciej - DEREGOWSKA, Anna - HOLEČKOVÁ, Beáta - LEWINSKA, Anna. Short-term simulation with Calypso*480SC insecticide formulation promotes oxidative stress, genetic instability and apoptosis in bovine lymphocytes in vitro : [Krátkodobá stimulácia insekticídnym prípravkom Calypso*480SC podporuje vznik oxidačného stresu, genetickej nestability a apoptózy v bovinných lymfocytoch in vitro] In: TOXCON 2019 : konferencia. Interdisciplinary Toxicology. Bratislava : Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX, 2019. ISSN 1337-6853, Vol. 12, suppl. 1 (2019), p. 31.
Počet záznamov v databáze: 330
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 33
Skip to content