Rok Kategória
Publikácia
2019 ACB HALO, Marko - MLYNEKOVÁ, Eva - GRÁCZ, František - ŠMELKO, Vladimír - HURA, Vladimír - GÁLIK, Branislav - SOLÁR, Dušan - CHRENEK, Peter - KUBOVIČOVÁ, Elena. Chov koní. Rec. Peter Massanyi, Martin Maršálek. 1. vyd. Nitra : SPU, 2019. ISBN 978-80-552-2099-4, 507 s. [38,02AH]
2019 ACB ČIŽMÁRIKOVÁ, Martina - TAKÁČ, Peter. Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne : [Dosage forms and routes of drug administration with a focus on their importance in human medicine] Rec. Anna Hrabovská, Monika Fedorová. 1. vyd. Košice : ŠafárikPress UPJŠ, 2019. ISBN 978-80-8152-753-1, online 184 s.
2019 ACB LUPTÁKOVÁ, Lenka - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - ŠPALKOVÁ, Michaela. Základy biológie. Rec. Katarína Holovská, Eva Petrovová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-640-4, 122 s.
2019 ACB ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Veterinary Histology II.. Rec. Eva Petrovová, Štefan Tóth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-646-6, 247 s.
2019 ACB SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETRILLA, Vladimír - FAIX, Štefan - FABIAN, Dušan. Veterinárna fyziológia II. Rec. Katarína Holovská, Zuzana Maková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-647-3, 183 s.
2019 ACB STANIČOVÁ, Jana. Biophysics : [Biofyzika] Rec. Dagmar Heinová, Michal Šimera. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-634-3, 155 s. [6,83AH]
2019 ACB ZIGO, František - LACKOVÁ, Zuzana - VASIĽ, Milan - ŠMIGA, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Zuzana - PAVĽAK, Alexander. e-Atlas plemien zvierat: hydina a kožušinové zvieratá : [Animal Breed Atlas: Poultry and Fur Animals] Rec. Peter Kolenič, Ľubomír Ondruška. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-655-8, online, 136 s.
2019 ACB LACKOVÁ, Zuzana. Plemená psov 1. časť FCI I.-II. : Ovčiarske, pastierske, dobytkárske psy, pinče, bradáče, molosoidné a salašnícke psy. Rec. Peter Lazár, Aladár Maďari. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-637-4, 115 s. [5,4AH]
2019 ACB HUDÁK, Alexander - ŠULEKOVÁ, Monika - SOBEKOVÁ, Anna. Analytická chémia pre farmaceutov : Inštrumentálne metódy. Rec. Katarína Reiffová, Miroslava Smrčová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-652-7, 204 s.
2019 ACB PILIPČINEC, Emil - NOVÁK, Petr - KOVÁČ, Andrej - PISTL, Juraj - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - FEDOROVÁ, Monika. Vybrané kapitoly zo špeciálnej bakteriológie pre farmaceutov : Gram-pozitívne baktérie. Rec. Erik Dorko, Eva Čonková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-633-6, 310 s.
Počet záznamov v databáze: 12
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content