Rok Kategória
Publikácia
2019 BFA VILČEK, Štefan - SMOĽÁK, Dávid - ŠALAMÚNOVÁ, Slavomíra - JACKOVÁ, Anna - SZEMES, Tomáš. Analysis of fecal virome in healthy and diarrheic pigs : [Analýza virómu stolice u zdravých a hnačkujúcich ošípaných] In: The 19th International Symposium of World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, and OIE seminar : 1. vyd. Bangkok, Thailand : Federation of Asian Veterinary Associations, 2019. s. 147-148.
2019 BFA VEREBOVÁ, Valéria - ŽELONKOVÁ, Katarína - HOLEČKOVÁ, Beáta - STANIČOVÁ, Jana. How does thiacloprid affect DNA stability? : [Ako thiakloprid ovplyvňuje stabilitu DNA?] In: ASTOX Symposium 2019: Challenges in Toxicology and Risk Assessment, April 25-26, 2019 : 1. vyd. Vienna : Austrian Society of Toxicology, 2019. s. 59.
2019 BFA HORVÁTHOVÁ, Margaréta - NOVOTNÝ, František - HURA, Vladimír - BÍLEK, Ján - CHOVANOVÁ, Frederika. Comparing concentrations of adiponectin and leptin in warm-blooded and cold-blooded horses : [Porovnanie koncentrácie adiponektínu a leptínu u teplokrvných a chladnokrvných koní] In: 16th WEVA - World Equine Veterinary Association Congress : 1. vyd. Cremona : WEVA, 2019. online, s. 381.
2019 BFA RATVAJ, Marek - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - BIELIK, Bohumil. Lactobacillus brevis B50 BiocenolTM on pollen carrier its influence on the intestinal microbiota and antimicrobial peptides production in honey bees : [Lactobacillus brevis B50 BiocenolTM na peľovom nosiči a jeho vplyv na črevnú mikrobiotu a produkciu antimikrobiálnych peptidov u včiel medonosných] In: 21st International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, April 17–19, 2019, Istanbul : 1. vyd. Istanbul : Istanbul University-Cerrahpasa, 2019. s. 93.
2019 BFA KURICOVÁ, Mária - MOJŽIŠOVÁ, Jana - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Early experience with clinical skills centre (CSC) in veterinary teaching and training at the University of veterinary medicine and pharmacy in Košice : [Prvotné skúsenosti s centrom klinických zručností vo veterinárnom vzdelávaní a tréningu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach] In: MEFANET 2019 : 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2019. s. 24-25.
2019 BFA VARGOVÁ, Zuzana - RENDOŠOVÁ, Michaela - KUZDEROVÁ, Gabriela - SABOLOVÁ, Danica - GYEPES, Róbert - HUDECOVÁ, Daniela - OLEJNÍKOVÁ, Petra - KELLO, Martin - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Silver(I) complexes with amino acids as potential antibacterial and anticancer agents. In: ISMEC 2019 : 1. vyd. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. s. 182.
2019 BFA REVAJOVÁ, Viera - LEVKUT, Martin - LEVKUTOVÁ, Mária - HERICH, Róbert - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Mikuláš. Modulation of local immune response as abeneficial step in reduction ofcampylobacteriosis in chicken : [Modulácia lokálnej imunitnej odpovede ako prospešný krok k redukcii kampylobakteriózy u kurčiat] In: Joint Congress of Veterinary Pathology and Veterinary Clinical Pathology : 1. vyd. Utrecht : Utrecht University, 2019. s. 144.
2019 BFA HATALOVÁ, Elena - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - KALINOVÁ, Jana - ŠPALKOVÁ, Michaela. Diagnostics of Cryptosporidium spp. from water basins in košice region using artemia franciscana metanauplii : [Diagnostika ryptosporidium spp. z vodných nádrží v Košickom regióne s použitím nauplií žiabronôžok Artemia franciscana] In: VIIth International Giardia and Cryptosporidium Conference, June 23-26, 2019, University of Rouen, France : 1. vyd. Rouen : University of Rouen, 2019. online, s. 58.
2019 BFA LEVKUT, Martin - HERICH, Róbert - LEVKUTOVÁ, Mária - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - ŽITŇAN, Rudolf - LEVKUT, Mikuláš. Effect of chestnut wood and flubendazole on morphology of small intestine and lymphocytes in peripheral blood, spleen and jejunum in chickens : [Účinok gaštanového drievka a flubendazolu na morfológiu tenkého čreva a hladinu lymfocytov v periférnej krvi, slezine a jejune kurčiat] In: Joint Congress of Veterinary Pathology and Veterinary Clinical Pathology : 1. vyd. Utrecht : Utrecht University, 2019. s. 144.
2019 BFA STANIČOVÁ, Jana - VEREBOVÁ, Valéria - STREJČKOVÁ, Alena - BENEŠ, Jiří. Hypericin - prospective anticancer drug and its interactions with important bio macromolecules as studies on the molecular level : [Hypericín - perspektívny protirakovinový liek a jeho interakcie s dôležitými biologickými makromolekulami na molekulovej úrovni] In: BIT's 12th Annual World Cancer Congress 2019 : 1. vyd. Dalian : BIT Congress Inc., 2019. s. 115.
Počet záznamov v databáze: 45
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content