Rok Kategória
Publikácia
2019 AFL ČIŽMÁR, Erik - BABČANSKÁ, Mária - KLIUIKOV, Andrii - VITUSHKINA, Svitlana - VÁHOVSKÁ, Lucia - POTOČŇÁK, Ivan. Estimation of crystal-field anisotropy in Co(II)-based single-ion magnets using X-band EPR : [Určenie anizotropie kryštálového poľa v jednoiónových magnetoch na báze iónov Co(II) pomocu EPR v X pásme] In: 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism : Book of Abstracts. 1. vyd. Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2019. ISBN 978-80-89855-07-0, s. 235.
2019 AFL ČIŽMÁR, Erik - BABČANSKÁ, Mária - KLIUIKOV, Andrii - VITUSHKINA, Svitlana - VÁHOVSKÁ, Lucia - POTOČŇÁK, Ivan. The study of crystal-field anisotropy in Co(II)-based single-ion magnets. In: XIth EFEPR 2019 Conference : Book of Abstracts. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-8208-020-2, s. P11.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content