Rok Kategória
Publikácia
2018 AAB SABO, Rastislav - KORYTÁR, Ľuboš - LEGÁTH, Jaroslav - SABOVÁ, Lucia. Focal bird and bat species for refined exposure assessment in accordance with the Guidance document (EFSA) : [Fokálne druhy vtákov a netopierov pri vylepšovaní hodnotenia expozície podľa EFSA manuálu] Rec. Peter Javorský, Monika Gáffyová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-612-1, 102 s.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content