Rok Kategória
Publikácia
2018 DAI BARTUNEK, Anton. Historický vývoj farmaceutického vzdelávania vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska v rokoch 1918-2018 : doktorandská dizertačná práca. Prešov : Prešovská univerzita, 2018. 256 s. + CD-ROM.
2018 DAI BÍLEK, Ján. Štúdium faktorov ovplyvňujúcich metabolický stav koní : habilitačná práca. Košice : UVLF, 2018. 109 l. + CD-ROM.
2018 DAI TELEKY, Jana. Kraniometria u bobra vodného : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2018. 98 l. + CD-ROM.
2018 DAI POTOČŇÁKOVÁ, Lenka. Identification of B lymphocyte epitopes of immunogenic borrelial proteins with diagnostic potential : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2018. 112 l. + CD-ROM.
2018 DAI MURGOCI, Adriana - Natalia. The role of microglia derived extracellular vesicles in inflammatory and tumorous processes of the CNS: in vitro study : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2018. 137 l. + CD-ROM.
2018 I1 KOVÁČ, Jozef. Imunologické aspekty reumatoidnej artritídy : rigorózna práca. Košice : UVLF, 2018. 83 l. : 1 príloha + CD-ROM.
Počet záznamov v databáze: 6
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content