Rok Kategória
Publikácia
2018 ADM TÓTHOVÁ, Csilla - NAGY, Oskar - NAGYOVÁ, Veronika - KOVÁČ, Gabriel. Serum protein electrophoretic pattern in dairy cows during the periparturient period : [Elektroforetický obraz bielkovín krvného séra u dojníc v priebehu peripartálneho obdobia] In: Journal of Applied Animal Research. 2018. ISSN 0971-2119, Vol. 46, č. 1(2018), s. 33-38.
(2018: 1.092 - IF, 22 - H-index, 0.930 - IF 5y, 0.470 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2018 ADM GEDROVÁ, Štefánia - GÁLIK, Ján - MARŠALA, Martin - ZÁVODSKÁ, Monika - PAVEL, Jaroslav - ŠULLA, Igor Ján - GAJDOŠ, Miroslav - LUKÁČ, Imrich - KAFKA, Jozef - LEDECKÝ, Valent - ŠULLA, Igor - KARASOVÁ, Martina - REICHEL, Peter - TRBOLOVÁ, Alexandra - CAPÍK, Igor - LUKÁČOVÁ, Viktória - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Neuroprotective effect of local hypothermia in a computer‑controlled compression model in minipig: Correlation of tissue sparing along the rostro‑caudal axis with neurological outcome : [Neuroprotektívny efekt lokálnej hypotermie pri počítačovom kontrolovanom kompresnom modeli:kolerácia poškodenia tkaniva pozdĺž rostro-kaudálnej osi s neurologickým výsledkom] In: Experimental and Therapeutic Medicine. 2018. ISSN 1792-0981, Vol. 15, č. 1(2018), s. 254-270.
(2018: 1.448 - IF, 38 - H-index, 1.452 - IF 5y, 0.488 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2018 ADM STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana - FARBÁKOVÁ, Jana - MAĎARI, Aladár - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LAUKOVÁ, Andrea. Evaluation of Probiotic Lactobacillus fermentum CCM 7421 Administration with Alginite in Dogs. In: Probiotics and Antimicrobial Proteins. 2018. ISSN 1867-1306, Vol. 10, č. 3(2018), s. 577-588.
(2018: 2.962 - IF, 23 - H-index, 2.411 - IF 5y, 0.559 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2018 ADM LAUKOVÁ, Andrea - STYKOVÁ, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - MILTKO, Renata - BELZECKI, Gregorz - VALOCKÝ, Igor - STROMPFOVÁ, Viola. Enterocin M and its beneficial effects in horses - a pilot experiment : [Enterocín M a jeho prospešné účinky u koní - pilotný experiment] In: Probiotics and Antimicrobial Proteins. 2018. ISSN 1867-1306, Vol. 10, č. 3(2018), s. 420-426.
(2018: 2.962 - IF, 23 - H-index, 2.411 - IF 5y, 0.559 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2018 ADM SIROTKIN, Alexander V. - FABIAN, Dušan - BABEĽOVÁ, Janka - VLČKOVÁ, Radoslava - ALWASEL, Saleh - HARRATH, Abdel Halim. Body fat affects mouse reproduction, ovarian hormone release, and response to follicular stimulating hormone : [Telesný tuk ovplyvňuje reprodukciu myší, výdaj ovariálnych hormónov a odpoveď na folikuly stimulujúci hormón] In: Reproductive Biology. 2018. ISSN 1642-431X, Vol. 18, č. 1(2018), s. 5-11.
(2018: 1.880 - IF, 33 - H-index, 2.050 - IF 5y, 0.622 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2018 ADM SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - TAKÁČOVÁ, Daniela - MOJŽIŠOVÁ, Jana - PAPAJOVÁ, Ingrid - VENGLOVSKÝ, Ján - SZABÓOVÁ, Tatiana - KOVÁČOVÁ, Simona. Pollution of surface and ground water by sources related to agricultural activities : [Znečistenie povrchovej a podzemnej vody zdrojmi z poľnohospodárskej činnosti] In: Frontiers in Sustainable Food Systems. 2018. ISSN 2571-581X, Vol. 2(2018), Art. 12.
(6 - H-index)
2018 ADM STANIČOVÁ, Jana - VEREBOVÁ, Valéria - BENEŠ, Jiří. Interaction of a potential anticancer agent hypericin and its model compound emodin with DNA and bovine serum albumin : [Interakcia potenciálneho protirakovinového liečiva hypericínu a jeho modelovej zlúčeniny emodínu s DNA a hovädzím sérovým albumínom] In: In Vivo. 2018. ISSN 0258-851X, Vol. 32, č. 5(2018), s. 1063-1070.
(2018: 1.609 - IF, 57 - H-index, 1.344 - IF 5y, 0.419 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2018 ADM MARCINČÁK, Slavomír - KLEMPOVÁ, Tatiana - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - ZDOLEC, Nevijo - POPELKA, Peter - MAČANGA, Ján - ČERTÍK, Milan. Effect of fungal solid-state fermented product in broiler chicken nutrition on quality and safety of produced breast meat. In: BioMed Research International. 2018. ISSN 2314-6133, Vol. 2018(2018), art.no. 2609548.
(2018: 2.197 - IF, 109 - H-index, 2.885 - IF 5y, 0.795 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2018 ADM ZÁVODSKÁ, Monika - GÁLIK, Ján - MARŠALA, Martin - PAPCUNOVÁ, Štefánia - PAVEL, Jaroslav - RAČEKOVÁ, Enikö - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ŠULLA, Igor - GAJDOŠ, Miroslav - LUKÁČ, Imrich - KAFKA, Jozef - LEDECKÝ, Valent - ŠULLA, Igor Ján - REICHEL, Peter - TRBOLOVÁ, Alexandra - CAPÍK, Igor - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - MIKLISOVÁ, Dana - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Hypothermic treatment after computer-controlled compression in minipig: A preliminary report on the effect of epidural vs. direct spinal cord cooling. In: Experimental and Therapeutic Medicine. 2018. ISSN 1792-0981, Vol. 16, no. 6(2018), p. 4927-4942.
(2018: 1.448 - IF, 38 - H-index, 1.452 - IF 5y, 0.488 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2018 ADM MONDELLO, Stephania - THELIN, Eric P. - SHAW, Gerry - SALZET, Michel - VISALLI, Carmela - ČÍŽKOVÁ, Dáša - KOBIESSY, Firas - BUKI, Andras. Extracellular vesicles: pathogenetic, diagnostic and therapeutic value in traumatic brain injury. In: Expert Review of Proteomics. 2018. ISSN 1478-9450, Vol. 15, no. 5(2018), p. 451-461.
(2018: 2.963 - IF, 58 - H-index, 3.000 - IF 5y, 0.946 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 24
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content