Rok Kategória
Publikácia
2018 AFD FARBÁKOVÁ, Jana - MAĎARI, Aladár - KURICOVÁ, Mária - HUMENÍK, Filip - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Canine cognitive dysfunction syndrom and stem cell therapy : [Syndróm kanínnej kognitívnej dysfunkcie a terapia kmeňovými bunkami] In: YBERC 2018 International Conference Proceedings, 3-5.10.2018, Košice, Slovensko : The Eighth Young Biomedical Engineers and Researchers Conference. 1. vyd. Košice : TU, 2018. ISBN 978-80-8086-271-8, s. 1-5.
2018 AFD BARTUNEK, Anton. Lekárnictvo na území Slovenska okolo roku 1918. In: Historia Medicinae Slovaca III., 28.-29.6.2018, Bratislava : Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. ISBN 978-80-8127-218-9, s. 117-121.
2018 AFD DUDRIKOVÁ, Eva - KOŠČOVÁ, Jana - ČIGARSKÝ, Tomáš - MAĽOVÁ, Jana. Význam bakteriologického vyšetrenie mlieka pri zápaloch mliečnej žľazy dojníc : [Importance of bacteriological investigarion of milk from cows suffering from mastitis] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23. marec 2018, Piešťany. 1. vyd. Nitra : SPU, 2018. ISBN 978-80-552-1813-7, s. 111-114.
2018 AFD HUMENÍK, Filip - FINDRIK BALOGOVÁ, Alena - DANKO, Ján - HUDÁK, Radovan - MAĎARI, Aladár - KREŠÁKOVÁ, Lenka - MALOVESKÁ, Marcela - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Alginate-based bioinks combined with canine mesenchymal stem cells in 3D bioprinting : [Alginátový bioatrament kombinovaný s psími mezenchýmovými bunkami v 3D biotlači] In: YBERC 2018 International Conference Proceedings, 3-5.10.2018, Košice, Slovensko : The Eighth Young Biomedical Engineers and Researchers Conference. 1. vyd. Košice : TU, 2018. ISBN 978-80-8086-271-8, s. 1-4.
2018 AFD BUGARSKÝ, Andrej - TAKÁČOVÁ, Daniela. Sodomia ako sexuálna perverzita : [Sodomy as a sexual perversity] In: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväznych právnych pedpisov : Zborník publikácií z XVIII. ročníka vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2018. ISBN 978-80-89385-44-7, s. 77-80.
2018 AFD PACKOVÁ, Anna - TAKÁČOVÁ, Daniela - SASÁKOVÁ, Naďa. Pozitíva a negatíva kupirácie ušníc : [Pros and cons of ear cropping] In: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväznych právnych pedpisov : Zborník publikácií z XVIII. ročníka vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2018. ISBN 978-80-89385-44-7, s. 66-69.
2018 AFD VAŠKOVÁ, Janka - VAŠKO, Ladislav - MUDROŇ, Pavol. Účinok humínových kyselín na redistribúciu niektorých prvkov v kostiach po chronickej otrave olovom. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy, 8.-9.11.2018, Hrádok pri Jelšave, Slovensko : zborník. 1. vyd. Prešov : Grafotlač-Šoltýs, 2018. ISBN 978-80-89883-08-0, s. 20-24.
2018 AFD PISTL, Juraj - VILČEK, Štefan. Medipark ako koncept „one health“ – prepojenie humánnej a veterinárnej medicíny. In: UVP MediPark - cesta k inováciám vo výskume, diagnostike a liečbe : Zborník prednášok z tematických konferencií usporiadaných UVP MediPark. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2018. ISBN 978-80-8152-617-6, online, s. 26-30.
Počet záznamov v databáze: 188
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 19 z 19
Skip to content