Rok Kategória
Publikácia
2022 O1 KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - TAKÁČOVÁ, Jana. Zákon o veterinárnej starostlivosti : Komentár. Rec. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-571-0485-8, online, 198 s. [16,96 AH]
2022 O1 PILIPČINEC, Emil - BHIDE, Mangesh Ramesh - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - CSANK, Tomáš - HAJDUČKOVÁ, Vanda - KIRÁLY, Ján - MAĎAR, Marián - MOCHNÁČOVÁ, Evelína. Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov. Rec. Erik Dorko, Monika Pipová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-768-5 online, online, 585 s. [39,10 AH]
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content