Názov: Zákon o veterinárnej starostlivosti : Komentár.
Zápis: KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - TAKÁČOVÁ, Jana. Zákon o veterinárnej starostlivosti : Komentár. Rec. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-571-0485-8, online, 198 s. [16,96 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: KOV - komentovaný výklad
Autori:KORIM Peter25 %
TAKÁČOVÁ Daniela25 %
NAGYOVÁ Alena25 %
TAKÁČOVÁ Jana25 %
Vydavateľ: Wolters Kluwer
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-571-0485-8
Rozsah: online, 198 s. [16,96 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-veterinarnej-starostlivosti-komentar.p5469.html
Skip to content