doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 LELLÁKOVÁ, Monika - PAVĽAK, Alexander - LEŠKOVÁ, Lenka - FLORIAN, Martin - SKURKOVÁ, Lenka - MESARČOVÁ, Lýdia - KOTTFEROVÁ, Lucia - TAKÁČOVÁ, Daniela - KOTTFEROVÁ, Jana. Monitoring blinks and eyelid twitches in horses to assess stress during the samples collection process. In: Journal of applied animal welfare science. 2023. ISSN 1088-8705, DOI : 10.1080/10888705.2021.2008249, (2023).
(2021: 1.633 - IF, 44 - H-index, 1.950 - IF 5y, 0.339 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 BEREGSZÁSZIOVÁ, Nicol - TAKÁČOVÁ, Daniela. Animals´ logistics and protection with a focus on slaughter animals during transport in accordance with the rules. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 3 (2023), s. 1-10.
2023 V2 TAKÁČOVÁ, Daniela - TOMEČKOVÁ, Lenka - BEREGSZÁSZIOVÁ, Nicol - KAROLOVÁ, Renáta - SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján. Právne predpisy upravujúce ochranu zvierat v Slovenskej republike - ich zmeny a doplnenia : [Legal regulations governing the protection of animals in the Slovak republic - their obrogations and amendments] In: Ochrana zvířat a welfare 2023 : 30. mezinárodní konference: Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : Veterinární univerzita Brno, 2023. ISBN 978-80-7305-929-3, s. 321-326.
2023 V2 SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - TAKÁČOVÁ, Daniela - HROMADA, Rudolf - BAKALÁR, Tomáš - PAVOLOVÁ, Henrieta. Changes in drinking water quality due to animal husbandry. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 201-206.
2023 V2 KACHNIČ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - HROMADA, Rudolf - TAKÁČOVÁ, Daniela - BAKALÁR, Tomáš - PAVOLOVÁ, Henrieta. Changes of parameters of surface water by pollution by agricultural activities. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 143-148.
2023 V2 KACHNIČ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - HROMADA, Rudolf - TAKÁČOVÁ, Daniela - PAVOLOVÁ, Henrieta - BAKALÁR, Tomáš. Kompostovanie hnoja z hľadiska ochrany životného prostredia : [Manure composting from the viewpoint of environmental protection] In: Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia : Zborník publikácií z 11. ročníka vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2023. ISBN 978-80-89385-52-2, s. 13-17.
2023 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti mlieka : [Milk safety legislation] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 509-516.
2023 V2 TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - SASÁKOVÁ, Naďa - PACKOVÁ, Anna. Vplyv niektorých toxických rastlín na kvalitu mlieka : [The influence of some toxic plants on milk quality] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 581-587.
2023 V2 SASÁKOVÁ, Naďa - TAKÁČOVÁ, Daniela - KACHNIČ, Ján - HROMADA, Rudolf. Význam hygieny prostredia pri získavaní mlieka : [The importance of environmental hygiene in primary milk production] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 565-570.
2023 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti mlieka : [Milk safety legislation] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 78.
Počet záznamov v databáze: 325
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 33
Skip to content