MVDr. Alena Nagyová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti mlieka : [Milk safety legislation] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 509-516.
2023 V2 TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - SASÁKOVÁ, Naďa - PACKOVÁ, Anna. Vplyv niektorých toxických rastlín na kvalitu mlieka : [The influence of some toxic plants on milk quality] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 581-587.
2023 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti mlieka : [Milk safety legislation] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 78.
2023 V2 TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - SASÁKOVÁ, Naďa - PACKOVÁ, Anna. Vplyv niektorých toxických rastlín na kvalitu mlieka : [The influence of some toxic plants on milk quality] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 98.
2022 P1 NAGYOVÁ, Alena - KOŽÁROVÁ, Ivona - KREMEŇ, Jozef - NAGY, Jozef - TAKÁČOVÁ, Daniela. Verejné veterinárske lekárstvo v kontexte verejného zdravia. Rec. Ivo Pekár, Oľga Luptáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-772-2, 275 s. [13,5 AH]
2022 V2 TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - SASÁKOVÁ, Naďa. Nútený výkrm vodnej hydiny z hľadiska právnych úprav : [Forced fattening of waterfowls in legal rules] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 420-424.
2022 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti hydinového mäsa : [Legislation of poultry meat safety] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 338-347.
2022 V2 TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - SASÁKOVÁ, Naďa. Nútený výkrm vodnej hydiny z hľadiska právnych úprav : [Forced fattening of waterfowls in legal rules] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII. HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-751-7, s. 77.
2022 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti hydinového mäsa : [Legislation of poultry meat safety] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII. HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-751-7, s. 57.
2022 O1 KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - TAKÁČOVÁ, Jana. Zákon o veterinárnej starostlivosti : Komentár. Rec. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-571-0485-8, online, 198 s. [16,96 AH]
Počet záznamov v databáze: 181
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 19
Skip to content