MVDr. Jana Takáčová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2022 O1 KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - TAKÁČOVÁ, Jana. Zákon o veterinárnej starostlivosti : Komentár. Rec. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-571-0485-8, online, 198 s. [16,96 AH]
2022 I1 VIŠŇOVSKÁ, Nikola. Využitie hodnotiacich protokolov pri posudzovaní welfare u hospodárskych zvierat : diplomová práca. Košice : UVLF, 2022. 60 l. : 2 prílohy + CD-ROM.
2021 ADC ŠMIGOVÁ, Júlia - PAPAJOVÁ, Ingrid - ŠOLTYS, Jindřich - PIPIKOVÁ, Jana - ŠMIGA, Ľubomír - ŠNÁBEL, Viliam - TAKÁČOVÁ, Jana - TAKÁČ, Ladislav. The occurence of endoparasites in Slovakian household dogs and cats. In: Veterinary Research Communications. 2021. ISSN 0165-7380, Vol. 45, no. 4 (2021), p. 243-249.
(2021: 2.816 - IF, 57 - H-index, 2.500 - IF 5y, 0.540 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2021 BCI KORIM, Peter - NAGYOVÁ, Alena - TAKÁČOVÁ, Jana - MESARČOVÁ, Lýdia. Verejné veterinárske lekárstvo (vybrané kapitoly) : [Public Veterinary Medicine (Selected Chapters)] Rec. Jozef Bíreš, Daniela Takáčová. 2. prepr. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-742-5, 191 s. [11,52AH]
2021 BCI KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Jana. Základy práva pre výkon úradných veterinárnych činností : [Basics of Law for the Performance of Official Veterinary Activities] Rec. Daniela Takáčová, Jozef Bíreš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-741-8, 100 s. [6,82AH]
2021 BDF ZIGO, František - TAKÁČ, Ladislav - CHRIPKOVÁ, Martina - TOMKO, Martin - TAKÁČOVÁ, Jana - TOROPILOVÁ, Denisa. Infekčné ochorenia poštových holubov a antibiotická rezistencia u izolovaných baktérií. In: Holubárska revue. 2021. ISSN 2644-6626, Roč. 2, č. 8 (2021), s. 18-20.
2021 BDF ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Jana. Vplyv letovej sezóny na zdravotný stav poštových holubov. In: Holubárska revue. 2021. ISSN 2644-6626, Roč. 2, č. 9 (2021), s. 16-20.
2021 DAI FERENCEIOVÁ, Anita. Hodnotenie úrovne welfare u hospodárskych zvierat : diplomová práca. Košice : UVLF, 2021. 60 l. + CD-ROM.
2020 BCI KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Jana - KORIMOVÁ, Jana. História veterinárnej medicíny (vybrané kapitoly) : [History of Veterinary Medicine (Selected Chapters)] Rec. Ján Pleva, Peter Lazár. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-696-1, 112 s. [6,88AH]
2019 ADE ZIGO, František - PYSKATÝ, Ondřej - ŠIMEK, Vlastimil - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ZIGOVÁ, Martina - TAKÁČ, Ladislav - TAKÁČOVÁ, Jana. Comparison of exterior traits in selected large breeds of rabbits. In: International Journal of Avian and Wildlife Biology. 2019. ISSN 2574-9862, Vol. 4, no. 3 (2019), p. 96-100.
Počet záznamov v databáze: 69
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 7
Skip to content