doc. MVDr. Peter Korim, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 BIELIK, Romana - KORIM, Peter - KAŠELÁK, Imrich - LUKÁČ, Branislav - BIELIK, Bohumil. Thrombocytopenia in a dog due to long-term administration of Phenylpropanolamine: a case report. In: International journal of veterinary science. 2023. ISSN 2304-3075, DOI : 10.47278/journal.ijvs/2023.028 (2023), p. [1-3]
(8 - H-index, 0.277 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2023 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti mlieka : [Milk safety legislation] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 509-516.
2023 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti mlieka : [Milk safety legislation] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 78.
2022 V2 HROMADA, Rudolf - KACHNIČ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - KORIM, Peter. Hodnotenie účinnosti dezinfekcie vybranými dezinfekčnými prípravkami : [Evaluation of the effectiveness of disinfection with selected disinfectants] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2022 : Vydáno při příležitosti 37. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2022. ISBN 978-80-7403-277-6, s. 24-27.
2022 V2 SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján - HROMADA, Rudolf - KORIM, Peter. Vplyv zeolitu na zníženie strát dusíkatých látok v procese kompostovania maštaľného hnoja : [The effect of zeolite on the reduction of losses of nitrogenous substances in the composting process of farmyard manure] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2022 : Vydáno při příležitosti 37. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2022. ISBN 978-80-7403-277-6, s. 78-81.
2022 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti hydinového mäsa : [Legislation of poultry meat safety] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 338-347.
2022 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti hydinového mäsa : [Legislation of poultry meat safety] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII. HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-751-7, s. 57.
2022 O1 KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - TAKÁČOVÁ, Jana. Zákon o veterinárnej starostlivosti : Komentár. Rec. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-571-0485-8, online, 198 s. [16,96 AH]
2021 ADC PAVĽAK, Alexander - BUJOK, Jolanta - ZIGO, František - KORIM, Peter - WALSKI, Tomasz - GOLACH, Paulina - WINCEWICZ, Edyta - KORIMOVÁ, Jana. A szérum kortizolkoncentrációjának elemzése a rendőrlovak harci kiképzése során : [Analysis of serum cortisol concentration in combat training of police horses] In: Magyar Állatorvosok Lapja. 2021. ISSN 0025-004X, Vol. 143, no. 4 (2021), p. 195-201.
(2020: 0.220 - IF, 10 - H-index, 0.144 - IF 5y, 0.125 - SJR, Q4 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2021 AFC SEMJON, Boris - KORIMOVÁ, Alana - KORIM, Peter - REGECOVÁ, Ivana - VÝROSTKOVÁ, Jana - MAĽOVÁ, Jana. Analýza senzorickej kvality syrov pri pultovom predaji v maloobchodnej prevádzke : [Analysis of sensory quality of cheeses at counter sales in retail market] In: L. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů, 13. a 14. října 2021, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2021. ISBN 978-80-7305-859-3, online, s. 209-212.
Počet záznamov v databáze: 357
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 36
Skip to content