Názov: Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov.
Zápis: PILIPČINEC, Emil - BHIDE, Mangesh Ramesh - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - CSANK, Tomáš - HAJDUČKOVÁ, Vanda - KIRÁLY, Ján - MAĎAR, Marián - MOCHNÁČOVÁ, Evelína. Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov. Rec. Erik Dorko, Monika Pipová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-768-5 online, online, 585 s. [39,10 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: KNP - knižná publikácia
Autori:PILIPČINEC Emil44 %
BHIDE Mangesh Ramesh8 %
TKÁČIKOVÁ Ľudmila10 %
KOŠČOVÁ Jana9 %
NEMCOVÁ Radomíra3 %
CSANK Tomáš6 %
HAJDUČKOVÁ Vanda5 %
KIRÁLY Ján4 %
MAĎAR Marián6 %
MOCHNÁČOVÁ Evelína6 %
Recenzenti: Erik Dorko, Monika Pipová.
Podiel UVLF: 101 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-768-5 online
Rozsah: online, 585 s. [39,10 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: https://online.pubhtml5.com/dvat/ikwl/#p=585
Skip to content