prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 BALÁŽOVÁ, Ľudmila - WOLASCHKA, Tomáš - ROHAĽOVÁ, Simona - DANEU, Nina - STAHORSKÝ, Martin - SALAYOVÁ, Aneta - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - EFTIMOVÁ, Jarmila. In situ gel with silver nanoparticles prepared using Agrimonia eupatoria L. shows antibacterial activity. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 2 (2023), art. no. 573, p. [1-20]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 HARMOŠOVÁ, Michaela - KELLO, Martin - GOGA, Michal - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - VILKOVÁ, Mária - SABOLOVÁ, Danica - SOVOVÁ, Simona - SAMOĽOVÁ, Erika - LITECKÁ, Miroslava - KUCHÁROVÁ, Veronika - KUCHÁR, Juraj - POTOČŇÁK, Ivan. Low-dimensional compounds containing bioactive ligands. Part XX: crystal structures, cytotoxic, antimicrobial activities and DNA/BSA binding of oligonuclear zinc complexes with halogen derivatives of 8-hydroxyquinoline. In: Inorganics. 2023. ISSN 2304-6740, Vol. 11, no. 2 (2023), art. no. 60, p. [1-24]
(2021: 3.149 - IF, 26 - H-index, 2.641 - IF 5y, 0.540 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 HARMOŠOVÁ, Michaela - KELLO, Martin - GOGA, Michal - FRENÁK, Richard - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - VILKOVÁ, Mária - SABOLOVÁ, Danica - SOVOVÁ, Simona - SAMOĽOVÁ, Erika - POTOČŇÁK, Ivan. Low-dimensional compounds containing bioactive ligands. Part XXI: Crystal structures, cytotoxic, antimicrobial activities and BSA binding of zinc complexes with 5-chloro-7-nitro-8-hydroxyquinoline. In: Polyhedron. 2023. ISSN 0277-5387, Vol. 235, no. (2023), art. no. 116347, p. [1-13]
(2021: 2.975 - IF, 102 - H-index, 2.389 - IF 5y, 0.446 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 BALÁŽ, Matej - AUGUSTYNIAK, Adrian - TATYKAYEV, Batukhan - SHALABAYEV, Zhandos - BURASHEV, Gairat - DUTKOVÁ, Erika - DANEU, Nina - BRIANČIN, Jaroslav - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - STAHORSKÝ, Martin - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - BALÁŽ, Peter. Mechanochemical synthesis of non-stoichiometric copper sulfide Cu1.8S applicable as a photocatalyst and antibacterial agent and synthesis scalability verification. In: Faraday Discussions. 2023. ISSN 1359-6640, Vol. 241, no. (2023), p. 367-386.
2023 V3 KELLO, Martin - GOGA, Michal - KOTOROVÁ, Klaudia - ŠEBOVÁ, Dominika - FRENÁK, Richard - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MOJŽIŠ, Ján. Screening evaluation of antiproliferative, antimicrobial and antioxidant activity of lichen extracts and secondary metabolites in vitro. In: Plants. 2023. ISSN 2223-7747, Vol. 12, no. 3 (2023), art. no. 611, p. [1-13]
2023 V3 SOVOVÁ, Simona - LACA MEGYESI, Štefania - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MUDROŇ, Pavol - HARVANOVÁ, Jarmila - RENDOŠOVÁ, Michaela - GOGA, Michal - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - VARGOVÁ, Zuzana. Antibacterial activity, quality and stability study of creams with new potential silver(I) complexes and in vivo case report. In: Acta Pharmaceutica. 2023. ISSN 1330-0075, Vol. 73, no. 2 (2023), p. 311-323.
(2021: 3.299 - IF, 60 - H-index, 2.602 - IF 5y, 0.410 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2023 V2 KIŠŠOVÁ, Zuzana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LINK, Róbert. Imunomodulačný potenciál purifikovaných exopolysacharidov získaných z baktérii mliečneho kvasenia sledovaný pomocou in vitro ko-kultúrneho modelu imitujúceho črevo : [Immunomodulatory potential of purified exopolysaccharides derived from lactic acid bacteria monitored by in vitro co-culture model mimicking the gut] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 408-417.
2023 V2 KIŠŠOVÁ, Zuzana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LINK, Róbert. Imunomodulačný potenciál purifikovaných exopolysacharidov získaných z baktérii mliečneho kvasenia sledovaný pomocou in vitro ko-kultúrneho modelu imitujúceho črevo : [Immunomodulatory potential of purified exopolysaccharides derived from lactic acid bacteria monitored by in vitro co-culture model mimicking the gut] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 57.
2023 V2 REINEROVÁ, Mária - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. Zelená syntéza kovových nanočastíc s potenciálnou antimikrobiálnou aktivitou : [Green synthesis of metallic nanoparticles with potential antimicrobial activity] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 67-68.
2023 V2 KOZUBOVÁ, Lenka - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Zelená syntéza strieborných nanočastíc pomocou repíka lekárskeho a ich antibakteriálna aktivita : [Green synthesis of silver nanoparticles using Agrimonia eupatoria L. and their antibacterial activity] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 61-62.
Počet záznamov v databáze: 322
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 33
Skip to content