Rok Kategória
Publikácia
2022 I1 SUVÁKOVÁ, Gabriela. Proteíny akútnej fázy zápalu u psov postihnutých babeziózou : diplomová práca. Košice : UVLF, 2022. 60 l. + CD-ROM.
2022 I1 ŠLEBODOVÁ, Tatiana. Analýza vnútorného prostredia kôz s výskytom gastrointestinálnych parazitov : diplomová práca. Košice : UVLF, 2022. 59 l. + CD-ROM.
2022 I1 VARGOVÁ, Miroslava. Imunomodulačné vlastnosti bakteriocínov a bakteriocín-produkujúcich kmeňov a mechanizmy ich účinku v antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2022. 132 + CD-ROM.
2022 I1 ŠTEFANCOVÁ, Diana. Vplyv intoxikácie xylénom na maternicu myší : diplomová práca. Košice : UVLF, 2022. 53 l. + CD-ROM.
2022 I1 KASIČOVÁ, Zuzana. Epizootologický potenciál a ekológia pakomárikov (Culicoides) Slovenska : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2022. 118 l. : tab. 31, obr. 32 + CD-ROM.
2022 I1 TABAKOVÁ, Mária. Zdravotný stav včelstiev z vybraných oblastí stredného Slovenska : diplomová práca. Košice : UVLF, 2022. 58 l. + CD-ROM.
2022 I1 KOMÁROMYOVÁ, Michaela. Alternatívne spôsoby liečby parazitóz oviec : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2022. 127 l. : obr. 6, graf 13, tab. 8 + CD-ROM.
2022 I1 VARGOVÁ, Nela. Štúdium exteriéru a porovnanie otcovských línií u Tatranského duriča : diplomová práca. Košice : UVLF, 2022. 60 l. : 50 príloh + CD-ROM.
2022 I1 KOVÁČOVÁ, Mariana. Sledovanie vonkajších a vnútorných vplyvov na kvalitatívne a hygienické vlastnosti surového kravského mlieka : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2022. 118 l. + CD-ROM.
2022 I1 VEŠČÁKOVÁ, Bronislava. Vplyv spôsobu chovu na welfare u koní : diplomová práca. Košice : UVLF, 2022. 111 l. : 2 prílohy + CD-ROM.
Počet záznamov v databáze: 436
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 44
Skip to content