Rok Kategória
Publikácia
2022 O3 KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - KOVÁČ, Martin - VARGOVÁ, Mária - VOZÁR, Tibor. Proteíny akútnej fázy zápalu u hovädzieho dobytka : [Acute phase proteins in cattle. General information] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 31-36.
2022 O3 KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - KOVÁČ, Martin - VOZÁR, Tibor. Proteíny akútnej fázy u hovädzieho dobytka. Mliečny amyloid A u dojníc postihnutých mastitídou : [Acute phase proteins in cattle. Milk amyloid A in cows suffering from mastitis] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 37-42.
2022 O3 TRBOLOVÁ, Alexandra - BALICKA, Agnieszka Alexandra. Rekurentná uveitída koní - diagnostika a možnosti terapie : [Reccurent uveitis in horses - diagnosis and possibilities of therapy] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 43-46, 48-50.
2022 O3 RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, Leona - RAUŠER, Petr - AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - BLOZOŇOVÁ, Aneta - SKALNÍKOVÁ-PROKEŠOVÁ, Barbora. Anestetické komplikace u psů vyvolané elektrolytovými abnormalitami - přehled. In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 5 (2022), p. 265-270.
2022 O3 RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, Leona - RAUŠER, Petr - AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - BLOZOŇOVÁ, Aneta - SKALNÍKOVÁ-PROKEŠOVÁ, Barbora. Anestetické komplikace u psů vyvolané elektrolytovými abnormalitami - kazuistiky. In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 5 (2022), p. 273-276.
2022 O3 VÁVRA, Miloš - AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - GOLIS, Marie - MRÁZOVÁ, Markéta - PÍRKOVÁ, Ivana - FRGELECOVÁ, Lucie - KOTLÍKOVÁ, Dagmar - BLOZOŇOVÁ, Aneta. Aujeszkyho choroba psů - Jaký je reálný výskyt?. In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 3 (2022), p. 133-138.
2022 O3 AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - JEKL, Vladimír - DRNKOVÁ, Iva - HAUPTMAN, Karel - ČERVEŇOVÁ, Sabina. Dysplazie atrioventrikulárních chlopní u ježka bělobřichého. In: Veterinární klinika. 2022. ISSN 1214-6080, Vol. 19, no. 5 (2022), p. 156-159.
2022 O3 SZARKOVÁ, Andrea - WEISSOVÁ, Tatiana - LUKÁČ, Branislav - TURŇA, Hana - TÓTHOVÁ, Csilla - KUZYŠINOVÁ, Katarína - SESZTÁKOVÁ, Edina. Proteíny akútnej fázy, ich funkcia a využitie u zvierat : [Acute phase proteins, their function and use in animals] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 28-30.
2022 O3 SEMJON, Boris - REITZNEROVÁ, Anna - BENEŠOVÁ, Lucia - JAKABOVÁ, Silvia - GOLIAN, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Kvalitatívne hodnotenie vybraných bravčových šuniek z obchodnej siete. In: Maso. 2022. ISSN 1210-4086, Vol. 33, no. 2 (2022), p. 34-40.
2022 O3 REITZNEROVÁ, Anna - SEMJON, Boris - MAKIŠ, Andrej - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv doby skladovania na farebnú a oxidačnú stabilitu nakrájanej kuracej a morčacej šunky v modelových podmienkach predaja v obchodnej sieti. In: Maso. 2022. ISSN 1210-4086, Vol. 33, no. 2 (2022), p. 42-45.
Počet záznamov v databáze: 15
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content