Rok Kategória
Publikácia
2022 O2 MAKIŠ, Andrej - SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - BARTKOVSKÝ, Martin - MESARČOVÁ, Lýdia - REITZNEROVÁ, Anna - KLEMPOVÁ, Tatiana - MARCINČÁK, Slavomír. Kvalita stehennej svaloviny brojlerových kurčiat po skrmovaní fermentovaného produktu obohateného o významné mastné kyseliny : [Quality of thigh meat in broilers after feeding a fermented product enriched with important fatty acid] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 55-62.
2022 O2 REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - BARTKOVSKÝ, Martin - SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Kvalita mäsa kurčiat po aplikácii humínových látok a probiotík vo výžive : [Quality of chicken meat after diet supplementation with humic substances and probiotics] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 96-103.
2022 O2 FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - LACKOVÁ, Zuzana. Vplyv humínových látok ako organickej prísady na biochemické parametre v krvi králikov : [The effect of humin substances as organic additive on biochemical parameters in blood of rabbits] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 188-195.
2022 O2 KORÉNEKOVÁ, Beáta - KOŽÁROVÁ, Ivona - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír - MARCINČÁKOVÁ, Dana. Vplyv humínových látok a probiotickej kultúry na zrecie procesy v mäse kurčiat : [Effect of huminic substances and probiotic culture on ripening process in poultry meat] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 260-266.
2022 O2 LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana. Vplyv prenylflavonoidu xantohumolu podávaného v krmive alebo vo vode na jatočnú hodnotu a zloženie mäsa japonských prepelíc : [Effect of xanthohumol prenylflavonoid added to feed or water on the carcass value and chemical composition of meat of japanese quails] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 299-305.
2022 O2 MUDROŇOVÁ, Dagmar - KARAFFOVÁ, Viera - SEMJON, Boris - NAĎ, Pavel - KOŠČOVÁ, Jana - BARTKOVSKÝ, Martin - MAKIŠ, Andrej - BUJŇÁK, Lukáš - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv humínových látok na produkciu vajec a imunitu nosníc : [Influence of humic substances on egg production and immunity of laying hens] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 329-337.
2022 O2 ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - HAJDUKOVÁ, Ingrid - ZIGO, František - SOPKOVÁ, Drahomíra. Hodnoty hydroxymetylfurfuralu v mede : [Hydroxymethylfurfural levels in honey] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 355-358.
2022 O2 KREŠÁKOVÁ, Lenka - DANKO, Ján - VDOVIAKOVÁ, Katarína - MARETTOVÁ, Elena - VRZGULA, Marko - ŠIMAIOVÁ, Veronika - KADAŠI, Marián - MEDVECKÝ, Ľubomír. Vplyv kompozitného biocementu CX na regeneráciu kostných defektov oviec : [Impact of composite biocement CX on bone defects regeneration in sheep] In: 25. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Biocementy v regeneračnej medicíne. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-753-1, s. 84-87.
2022 O2 ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra. Embryológia vo veterinárnej medicíne : [Embryology in veterinary medicine] In: 25. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Biocementy v regeneračnej medicíne. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-753-1, s. 5-7.
2022 O2 ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - RAČEKOVÁ, Enikö. Použitie metódy Fluoro-Jade C na dôkaz degenerácie zárodočných buniek semenníkov : [Application of the Fluoro-Jade C method to demonstrate testicular germ cells degeneration] In: 25. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Biocementy v regeneračnej medicíne. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-753-1, s. 8-11.
Počet záznamov v databáze: 153
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 16
Skip to content