Rok Kategória
Publikácia
2022 O1 BARR, Frances J. - GASCHEN, Lorrie - WEISSOVÁ, Tatiana - KARASOVÁ, Martina - DANIŠ, Andrej. BSAVA Manuál ultrasonografie psa a mačky. Rec. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2022. ISBN 978-80-973724-2-2, 222 s.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content