Rok Kategória
Publikácia
2020 BEE KOLENIČOVÁ, Simona - HOLEČKOVÁ, Beáta - GALDÍKOVÁ, Martina - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - HALUŠKOVÁ, Jana - DRÁŽOVSKÁ, Monika. Porovnanie alkalickej a neutrálnej kométovej analýzy po expozícii : [Comparison of alkaline and neutral comet analysis after neonicotinoid] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 96-98.
2020 BEE KOVÁČOVÁ, Mariana - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana - KORÍTKOVÁ, Mária. Vplyv skladovania na kvalitu surového kravského mlieka : [Impact of storage on the quality of raw cow's milk] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 6-8.
2020 BEE PETRÍKOVÁ, Dominika - KORÉNEKOVÁ, Beáta - MARCINČÁK, Slavomír - BARTKOVSKÝ, Martin. Vplyv humínových kyselín na zrecie procesy vo svalovine nosníc : [Effect of humic acids on maturation processes in muscle of laying hens] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 9-11.
2020 BEE DUDÁŠOVÁ, Katarína - JACKOVÁ, Anna - ŠALAMÚNOVÁ, Slavomíra - MOLNÁR, Ladislav - CIBEREJ, Juraj - VILČEK, Štefan. Výskyt vírusu hepatitídy E v potravinovej komodite : [The occurrence of hepatitis E virus in food commodity] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 22-24.
2020 BEE JUŠČÁKOVÁ, Daniela - KOŽÁROVÁ, Ivona. Prepojenie kvalitatívneho screeningu a ELISA metódy pri stanovení kokcidiostatík v krmivách : [Connection of qualitative screening and ELISA method in the analysis of coccidiostats in feed] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 37-40.
2020 BEE MARČEKOVÁ, Paulína - MAĎAR, Marián - MUDROŇ, Pavol - STYKOVÁ, Eva. Digitálna dermatitída hovädzieho dobytka: Izolácia Treponema spp. z kožných lézií : [Dermatitis digitalis in cattle: Isolation of Treponema spp. from skin lesions] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 46-48.
2020 BEE MINDŽÁKOVÁ, Ingrid - GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana - VENGLOVSKÝ, Ján. Vplyv sezónnych zmien na mikrobiálnu asociáciu ovzdušia v chove hovädzieho dobytka : [Effect of seasonal changes on microbial air association in cattle farm] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 112-114.
2020 BEE KASIČOVÁ, Zuzana - KOMOROVÁ, Petronela - SCHREIBEROVÁ, Andrea - HALÁN, Miloš - KOČIŠOVÁ, Alica. Druhová skladba a detekcia hostiteľskej krvi pakomárikov Culicoides v zvernici s raticovou a pernatou zverou : [Species composition and detection of host blood of Culicoides midges in wildpark with hoofed game and feather game] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 142-144.
2020 BEE GOLIANOVÁ, Katarína - JUTKOVÁ, Annamária - VEREBOVÁ, Valéria - STANIČOVÁ, Jana. The investigation of binding the conazole fungicide prothioconazole with human serum albumin. Spectroscopic approach. In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 157-158.
2020 BEE ZBOROVSKÁ, Hana - HALÁN, Miloš - MITERPÁKOVÁ, Martina - SVOBODA, Miroslav. Klinický případ Dirofilaria immitis u dvou psủ na Slovensku. In: Veterinární medicína pro praxi - malá zvířata, Míčovna Pražžského hradu, 03.10.2020. 1. vyd. Praha : V.M.EST, 2020. s. 22-24.
Počet záznamov v databáze: 10
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content