Rok Kategória
Publikácia
2020 ACD STARUCH, Ladislav - GOLIAN, Jozef - CHLEBO, Peter - TUREK, Peter - KERESTEŠ, Ján - ARPÁŠOVÁ, Henrieta. Maso a mäsové výrobky : kapitola 12.2. In: CHLEBO, Peter et al. Zdravie a výživa ľudí 2. 2. rozš. vyd. Bratislava : Cad Press, 2020. ISBN 978-80-88969-89-1, s. 739-957.
2020 ACD HERIAN, Karol - KERESTEŠ, Ján - KOPÁČEK, Jiří - DUDRIKOVÁ, Eva - GOLIAN, Jozef - BUŇKA, František - CHLEBO, Peter - BOROŠ, Vladimír - SCHMIDT, Štefan - GREIFOVÁ, Mária - KAJABA, Igo. Mlieko a mliečne výrobky vo výžive ľudí : kapitola 12.5. In: CHLEBO, Peter et al. Zdravie a výživa ľudí 2. 2. rozš. vyd. Bratislava : Cad Press, 2020. ISBN 978-80-88969-89-1, s. 977-1255.
2020 ACD CHLEBO, Peter - MAĽA, Pavel - MRÁZOVÁ, Jana - CHLEBOVÁ, Zuzana. Anatómia a fyziológia GITU a fyziológia trávenia : kapitola 3. In: CHLEBO, Peter et al. Zdravie a výživa ľudí 1. 2. rozš. vyd. Bratislava : Cad Press, 2020. ISBN 978-80-88969-88-4, s. 179-214.
2020 ACD BÍREŠ, Jozef - TOMAN, Róbert. Hygiena výživy a fytopatogény : kapitola 17. In: CHLEBO, Peter et al. Zdravie a výživa ľudí 3. 2. rozš. vyd. Bratislava : Cad Press, 2020. ISBN 978-80-88969-90-7, s. 1596-1652.
2020 ACD KOTTFEROVÁ, Jana. Olfaktológia psa a ľudský pach. In: ĎURIŠIN, Vladimír et al. Systém policajnej kynológie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-669-5, s. 229-243 [1,3AH]
2020 ACD LACKOVÁ, Zuzana - TATARKO, Zoltán. Metodológia chovu policajných psov : [Methodology of breeding police dogs] In: ĎURIŠIN, Vladimír et al. Systém policajnej kynológie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-669-5, s. 27-52.
2020 ACD LACKOVÁ, Zuzana. Kynologické objekty : [Cynological objects] In: ĎURIŠIN, Vladimír et al. Systém policajnej kynológie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-669-5, s. 421-438 [1,00AH]
2020 ACD MIHOK, Tomáš. Výživa psov. In: ĎURIŠIN, Vladimír et al. Systém policajnej kynológie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-669-5, s. 407-420 [1,47AH]
Počet záznamov v databáze: 8
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content