Názov: Metodológia chovu policajných psov : [Methodology of breeding police dogs]
Zápis: LACKOVÁ, Zuzana - TATARKO, Zoltán. Metodológia chovu policajných psov : [Methodology of breeding police dogs] In: ĎURIŠIN, Vladimír et al. Systém policajnej kynológie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-669-5, s. 27-52.
Rok vydania: 2020
Kategória: ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:LACKOVÁ Zuzana90 %
TATARKO Zoltán10 %
Autori vydania:ĎURIŠIN Vladimír, ANDERLOVÁ Petra, BÖHME Hana, BYSTRICKÝ Peter, DUPAL Jiří, FILIP Ladislav, GERNEŠ Josef, HUPKA Martin, JÁNSKY Luboš, KLOUBEK Martin, KOPENCOVÁ Dagmar, KOTTFEROVÁ Jana, KOZÁK Petr, LACKOVÁ Zuzana, MIHOK Tomáš, ONDOVČÍK Michal, PALUŠEKOVÁ Barbora, RULC Jiří, SAHULOVÁ Jana, VARGA Ján, VLČEK Jan, TATARKO Zoltán, KORIM Peter, METEŇKO Jozef, SIVOŠ Jerguš
Vydanie: Systém policajnej kynológie
S. 27-52
Vydavateľ: UVLF v Košiciach
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-669-5
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
Skip to content