Rok Kategória
Publikácia
2021 AFD KOŽÁROVÁ, Ivona - REGECOVÁ, Ivana. Úradná kontrola mäsa podľa špecifických pravidiel ustanovených novým legislatívnym rámcom Európskej únie : [Official control of meat according to specific rules laid down in the new legislative framework of the European union] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLI: Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie: New trends in improving the quality and safety of meat and meat products. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-733-3, USB kľúč, s. 264-269.
2021 AFD MARCINČÁKOVÁ, Dana - BARTKOVSKÝ, Martin - SLANÝ, Ondrej - KLEMPOVÁ, Tatiana - MAKIŠ, Andrej - KORÉNEKOVÁ, Beáta - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír. Chemické zloženie a senzorické vlastnosti prsnej svaloviny kurčiat po skrmovaní fermentovaného produktu a humínových látok : [Chemical composition and sensory properties of chicken breast meat after feeding the fermented product and humic substances] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLI: Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie: New trends in improving the quality and safety of meat and meat products. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-733-3, USB kľúč, s. 305-310.
2021 AFD SASÁKOVÁ, Naďa - HRUŠKOVÁ, Tatiana - TAKÁČOVÁ, Daniela - KACHNIČ, Ján - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - HROMADA, Rudolf. Hygienická bezpečnosť pitnej vody na farme dobytka : [Hygienic safety of drinking water on the farm of cattle] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLI: Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie: New trends in improving the quality and safety of meat and meat products. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-733-3, USB kľúč, s. 348-353.
2021 AFD TAKÁČOVÁ, Daniela - SASÁKOVÁ, Naďa - NAGYOVÁ, Alena. Konské mäso v potravinovom reťazci : [Horse meat in the food chain] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLI: Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie: New trends in improving the quality and safety of meat and meat products. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-733-3, USB kľúč, s. 367-372.
2021 AFD DANYLCHENKO, Petro - TARASENKO, Róbert - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta - TKÁČ, Vladimír - ČIŽMÁR, Erik - ORENDÁČ, Martin - UHRINOVÁ, Anna. Magnetocaloric effect of Ni(C4H3O4)2(H2O)4. In: 25th Conference of Slovak physicists proceedings. 1. vyd. Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2021. ISBN 978-80-89855-18-6, s. 53-54.
2021 AFD HRICIKOVÁ, Simona - KOŽÁROVÁ, Ivona. Antibiotiká v pohári. In: Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca 2021 : Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2021. ISBN 978-80-89738-30-4, online, s. 34-38.
2021 AFD REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - KOŽÁROVÁ, Ivona - MARCINČÁK, Slavomír. Optimalizácia podmienok stanovenia mykotoxínu deoxynivalenol v krmive. In: Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca 2021 : Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2021. ISBN 978-80-89738-30-4, online, s. 90-94.
2021 AFD ZEMANOVÁ, Silvia - TOMČOVÁ, Jana - DRÁŽOVSKÁ, Monika - KORYTÁR, Ľuboš - PROKEŠ, Marián - ONDREJKOVÁ, Anna. Detekcia vybraných patogénov u netopierov na území Slovenskej republiky. In: Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca 2021 : Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2021. ISBN 978-80-89738-30-4, online, s. 100-104.
Počet záznamov v databáze: 138
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 14 z 14
Skip to content