Názov: Anatómia a fyziológia GITu : [Anatomy and physiology of GIT]
Zápis: CHLEBO, Peter - MAĽA, Pavel. Anatómia a fyziológia GITu : [Anatomy and physiology of GIT] In: Ján Keresteš a kolektív. Mlieko vo výžive ľudí. 1. vyd. Bratislava : Cad Press, 2016. ISBN 978-80-88969-72-3, s. 292-340.
Rok vydania: 2016
Kategória: BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách
Autori:CHLEBO Peter50 %
MAĽA Pavel50 %
Autori vydania:KERESTEŠ Ján
Vydanie: Mlieko vo výžive ľudí
S. 292-340
Vydavateľ: Cad Press
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-88969-72-3
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0026113-Anatomia-a-fyziologia-GITu/
Skip to content