Názov: Význam laktátdehydrogenázy v organizme myší.
Zápis: ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - PETRILLA, Vladimír - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - KREŠÁKOVÁ, Lenka. Význam laktátdehydrogenázy v organizme myší. In: 19. košický morfologický deň, 27. máj 2016, Košice : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : Typopress, 2016. ISBN 978-80-8129-052-7, s. 5-8.
Rok vydania: 2016
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:ANDREJČÁKOVÁ Zuzana20 %
SOPKOVÁ Drahomíra20 %
VLČKOVÁ Radoslava20 %
PETRILLA Vladimír20 %
ONDRAŠOVIČOVÁ Silvia10 %
KREŠÁKOVÁ Lenka10 %
Autori vydania:MECHÍROVÁ Eva, TÓTH Štefan, CIGÁNKOVÁ Viera, HODOROVÁ Ingrid, ČURGALI Kristína
Vydanie: 19. košický morfologický deň, 27. máj 2016, Košice
Zborník vedeckých prác
S. 5-8
Vydavateľ: Typopress
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8129-052-7
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0025197-Vyznam-laktatdehydrogenazy-v-organizme-mysi/
Skip to content