MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - VÝROSTKOVÁ, Jana - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - BURSOVÁ, Šárka - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Biofilm formation by Staphylococcus aureus on stainless steel surfaces and evaluation of its sensitivity to sanitizers. In: Acta veterinaria Brno. 2023. ISSN 0001-7213, Vol. 92, no. 2 (2023), p. 189-195.
(2021: 0.817 - IF, 40 - H-index, 0.892 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2023 V3 ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ZIGO, František - GOGOĽA, Július - LACKOVÁ, Zuzana - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ARVAIOVÁ, Juliana - ALMÁŠIOVÁ, Viera - REHAN, Ibrahim F.. The effects of humic acids on the early developmental stages of African cichlids during artificial breeding. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 5 (2023), art. no. 1071, p. [1-9]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - FARKAŠOVÁ, Zuzana - VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - REHAN, Ibrahim F.. Correct interpretation of carrier pigeon diseases – Part 1: Ornithosis complex. In: International Journal of Avian and Wildlife Biology. 2023. ISSN 2574-9862, Vol. 7, no. 1 (2023), p. 15-19.
2023 V3 HALÁS, Šimon - BARANOVÁ, Ivana - ZIGO, František - ARVAIOVÁ, Juliana - FARKAŠOVÁ, Zuzana - SIEDOI, Illia - LACKOVÁ, Zuzana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - REHAN, Ibrahim F.. Deviations of exterior characters from breeding standards of chicken – part I: medium-weight breeds. In: International Journal of Avian and Wildlife Biology. 2023. ISSN 2574-9862, Vol. 7, no. 1 (2023), p. 1-6.
2023 V3 ARVAIOVÁ, Juliana - ZIGO, František - HALÁS, Šimon - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - VÝROSTKOVÁ, Jana - BAK, H. Kathrine - PAULSEN, Peter. Reduction of intramammary infections in dairy cow herd by application of mastitis suppression procedures. In: Journal of Dairy, Veterinary and Animal Research. 2023. ISSN 2377-4312, Vol. 12, no. 1 (2023), p. 77-80.
2023 V2 ZAHUMENSKÁ, Jana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - GUBOVÁ, Mariana - KOVÁČOVÁ, Mariana. Kontrola kvality rastlinných olejov prostredníctvom vybraných ukazovateľov : [Quality control of vegetable oils through selected indicators] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 637-642.
2023 V2 ZAHUMENSKÁ, Jana - DUDRIKOVÁ, Eva - KOVÁČOVÁ, Mariana - ZIGO, František - PAULSEN, Peter - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Morfologická charakteristika somatických buniek v kravskom mlieku : [Morphological characteristics of somatic cells in cow's milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 643-647.
2023 V2 ZIGOVÁ, Martina - ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - LACKOVÁ, Zuzana - PECKA-KIEŁB, Ewa - ARVAIOVÁ, Juliana - FARKAŠOVÁ, Zuzana - HALÁS, Šimon - RÉCKY, Andrej. Porovnanie organických a anorganických foriem selénu vo výžive poštových holubov : [Comparison of organic and inorganic forms of selenium in the nutrition of racing pigeons] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 174-178.
2023 V2 ARVAIOVÁ, Juliana - ZIGO, František - LACKOVÁ, Zuzana - FARKAŠOVÁ, Zuzana - HALÁS, Šimon - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - BAK, H. Kathrine - PAULSEN, Peter. Výskyt a etiológia mastitíd v chove oviec počas pastevnej sezóny : [Occurrence and etiology of mastitis in sheep herd during the grazing season] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 166-174.
2023 V2 ZIGO, František - LACKOVÁ, Zuzana - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ARVAIOVÁ, Juliana - VARGOVÁ, Mária - HALÁS, Šimon - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - BAK, H. Kathrine - PAULSEN, Peter. Využitie rýchlych farmových testov na detekciu mastitíd dojníc : [Use of rapid farm test to detection mastitis in dairy cows] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 661-670.
Počet záznamov v databáze: 214
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 22
Skip to content