Rok Kategória
Publikácia
2016 AFD MARCINČÁKOVÁ, Dana - MARCINČÁK, Slavomír. Antioxidačné vlastnosti vybraných rastlinných extraktov : [Antioxidant properties of selected plant extracts] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVII: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít, 18. - 20. mája 2016, Štrbské Pleso, Slovenská republika : Zborník prednášok a posterov: medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-486-8, CD-ROM, s. 262-266.
2016 AFD MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Adamkiewiczova tepna u morčaťa : [Adamkiewiccz artery in Guinea pig] In: 19. košický morfologický deň, 27. máj 2016, Košice : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : Typopress, 2016. ISBN 978-80-8129-052-7, s. 76-78.
2016 AFD HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ŠIMAIOVÁ, Veronika - TARABOVÁ, Lucia - CIGÁNKOVÁ, Viera. Zmeny v ultraštruktúre kostrového svalstva vplyvom bendiokarbamátu : [Ultrastructural changes of skeletal muscle after bendiocarb exposures] In: 19. košický morfologický deň, 27. máj 2016, Košice : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : Typopress, 2016. ISBN 978-80-8129-052-7, s. 40-42.
2016 AFD ŠIMAIOVÁ, Veronika - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, Viera - RAČEKOVÁ, Enikö. Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru semenníkov pohlavne dospievajúcich potkanov : [Impact of microwave radiation on testicular structure of adolescent rats] In: 19. košický morfologický deň, 27. máj 2016, Košice : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : Typopress, 2016. ISBN 978-80-8129-052-7, s. 89-91.
Počet záznamov v databáze: 164
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 17 z 17
Skip to content