Názov: Shorter longevity of dairy cows, etiology and solutions : [Krátkovekosť dojníc, analýza príčin a možnosti riešenia]
Zápis: KOVÁČ, Gabriel. Shorter longevity of dairy cows, etiology and solutions : [Krátkovekosť dojníc, analýza príčin a možnosti riešenia] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII., 7.-8. september 2016, Košice : Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-497-4, s. 44-48.
Rok vydania: 2016
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:KOVÁČ Gabriel100 %
Autori vydania:NAĎ Pavel, MASKAĽOVÁ Iveta, MAGIC Dušan, FAIXOVÁ Zita, TUREK Peter
Vydanie: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII., 7.-8. september 2016, Košice
Lazar days of Nutrition and Veterinary Dietetics XII: Proceedings of lectures
Zborník prednášok: medzinárodná vedecká konferencia
S. 44-48
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-497-4
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0025238-Shorter-longevity-of-dairy-cows-etiology-and-solutions/
Skip to content