Rok Kategória
Publikácia
2023 O1 KOVÁČ, Gabriel - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - PETROVIČ, Vladimír. Pre a postpartálne obdobie dojníc - zdravie a choroby. Rec. Ondrej Debrecéni, František Novotný. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2023. ISBN 978-99949-8-615-6, 118 s. [6 AH]
2023 O3 KOVÁČ, Gabriel - ZIGO, František - KOVÁČ, Martin - HALÁS, Šimon - VOZÁR, Tibor. Terapia a prevencia chorôb tráviaceho aparátu. In: Roľnícke noviny. 2023. ISSN 0231-6617, Roč. 95, č. 30 (2023), s. 20-21.
2022 O3 KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - KOVÁČ, Martin - VOZÁR, Tibor. Proteíny akútnej fázy u hovädzieho dobytka. Mliečny amyloid A u dojníc postihnutých mastitídou : [Acute phase proteins in cattle. Milk amyloid A in cows suffering from mastitis] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 37-42.
2022 O3 KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - KOVÁČ, Martin - VARGOVÁ, Mária - VOZÁR, Tibor. Proteíny akútnej fázy zápalu u hovädzieho dobytka : [Acute phase proteins in cattle. General information] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 31-36.
2022 O3 KOVÁČ, Gabriel - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - KOVÁČ, Martin - VOZÁR, Tibor. Minimalizácia výskytu mastitíd dojníc. In: Roľnícke noviny. 2022. ISSN 0231-6617, Roč. 93, č. 25 (2022), s. 19-20.
2022 O3 KOVÁČ, Gabriel - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - KOVÁČ, Martin - VOZÁR, Tibor. Príčiny vzniku mastitíd u malých prežúvavcov. In: Roľnícke noviny. 2022. ISSN 0231-6617, Roč. 94, č. 37 (2022), s. 10-11.
2022 O3 ZIGO, František - KOVÁČ, Gabriel - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ARVAIOVÁ, Juliana - HALÁS, Šimon - ILLEK, Josef. Výskyt stafylokokových mastitíd na produkčných farmách dojníc. In: Dojnice : odborná príloha Roľnícke noviny. 2022. ISSN 0231-6617, Roč. 10, č. (2022), s. 26-31.
2022 O3 KOVÁČ, Gabriel - HALÁS, Šimon - KOVÁČ, Martin - VOZÁR, Tibor - MALČEK, Jozef. Zdravie = úspešná produkcia a reprodukcia. In: Roľnícke noviny. 2022. ISSN 0231-6617, Roč. 94, č. 49 (2022), s. 18.
2022 I3 KOVÁČ, Gabriel - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - KOVÁČ, Martin - VOZÁR, Tibor. Mastitídy u oviec a kôz. In: Agroporadenstvo. 2022, s. [1-9]. . Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://agroporadenstvo.sk/index.php?pl=114&article=2753>.
2020 BAA KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - GÁLOVÁ, Jana. Acute phase proteins in animals : History of APPs, APPs in cattle, APPs in small ruminants, APPs in swine, APPs in horses, APPs in small animals. Rec. 1. vyd. Saarbrücken : LAP LAMBERT, 2020. ISBN 978-620-3-02768-6, 152 s.
Počet záznamov v databáze: 1124
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 113
Skip to content