Rok Kategória
Publikácia
2020 AFD ŽITŇAN, Rudolf - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Ekológia akvakultúry pri aplikácií probiotík. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : 29. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2020. ISBN 978-80-89883-11-0, CD-ROM, s. 82-85.
2020 AFD VASIĽ, Milan - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ELEČKO, Juraj - ZIGO, František. Occurrence of Staphylococcus spp. in sheep milk and their resistance to antibiotics. In: Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z 17. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany, 26.3.-27.3.2020. 1. vyd. Nitra : SPU, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7, online, s. 156-159.
2020 AFD BARTKOVSKÝ, Martin - SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír. Účinok prídavku ľanového semena na kvalitu bravčového stehna : [Effect of linseed (Linum Usitatissimum L.) addition on quality of the pork meat] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z 17. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany, 26.3.-27.3.2020. 1. vyd. Nitra : SPU, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7, online, s. 173-176.
2020 AFD MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana. Vplyv aditív vo výžive brojlerových kurčiat na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť tukov produkovaného mäsa : [Effect of additives in broiler nutrition on the quality and safety of produced meat fats] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z 17. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany, 26.3.-27.3.2020. 1. vyd. Nitra : SPU, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7, online, s. 194-198.
2020 AFD ŠTEMPELOVÁ, Lucia. Distribúcia bakteriálnych druhov v rámci mikrobiómu kože psov. In: Vedecké práce doktorandov 2020 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2020. ISBN 978-80-971428-6-5, s. 107-109.
2020 AFD PEŤKO, Branislav - VARGOVÁ, Blažena - BONA, Martin. Riziká pri vyberaní pricicaného kliešťa. In: NewsLab. Bratislava : Medirex, 2020. ISSN 1338-9661, Roč. 11, č. 2 suppl. (2020), s. 96-97.
2020 AFD SUČIK, Monika - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Vodné živočíchy ako bioindikátor Cryptosporidium spp. a Cncephalitozoon spp. v povrchových a pobrežných vodách : [Aquatic animals as a bioindicator of Cryptosporidium spp. and Eencephalitozoon spp. in surface and coastal waters] In: Voda a klimatické zmeny : zborník vedeckých príspevkov pri príležitosti Svetového dňa vody 2020. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-659-6, USB kľúč, s. 62-65.
Počet záznamov v databáze: 67
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 7 z 7
Skip to content